Latvijas un Igaunijas ieejas-izejas sistēmas dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu un balansēšanas noteikumu sabiedriskā apspriešanas rezultāti

Šī gada 5.aprīlī noslēdzās Latvijas un Igaunijas ieejas-izejas sistēmas dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu un balansēšanas noteikumu, kurus piemēros no 2020.gada, sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti viedokļi no ieinteresētajām pusēm un tirgus dalībniekiem.

Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai, pārvades sistēmas operatori ir apkopojuši saņemtos viedokļus un izstrādājuši labojumus noteikumos, kuri ir iesniegti Igaunijas un Latvijas regulatīvajām iestādēm.

Ar noteikumu projektiem un saņemtajiem viedokļiem iespējams iepazīties šeit:

Informācija publicēta:
03.06.2019 08:36:00
Atpakaļ