Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Iepirkumi

Iepirkuma priekšmets
Izsludināšanas datums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16.04.2021

Pārvades gāzesvada Iecava-Liepāja trases attīrīšana no kokiem un krūmiem

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Pārvades gāzesvada Iecava-Liepāja trases attīrīšana no kokiem un krūmiem”, ID Nr. PRO-2021/079.

Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.  

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 6. maijam plkst. 10.00 AS “Conexus Baltic Grid”, elektroniski, nosūtot uz šādiem e-pastiem: aleksandrs.teresevs@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Konktaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz Konkursa / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem - akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvades vadītāja vietnieks Maksims Lupāns, e-pasts: maksims.lupans@conexus.lv, tālr. +371 67819002, mob. +371 29483882; Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta vadītājs Sergejs Ļahovs, tālr. +371 67819004, mob.tālr. +371 29484575, e-pasts: sergejs.lahovs@conexus.lv;

- par Konkursa norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Aleksandrs Tereševs, tālr. +371 67087924, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams ŠEIT.

Lasīt vairāk

2021-04-16

2021-05-06 10:00

15.04.2021

Kontroles – mērīšanas punktu izgatavošana (130 gab.), piegāde un uzstādīšana (100 gab.)

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Kontroles – mērīšanas punktu izgatavošana (130 gab.), piegāde un uzstādīšana (100 gab.)”, ID Nr. PRO-2021/110.

Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 17. maija pl. 11.00 AS “Conexus Baltic Grid” Stigu ielā 14, Rīgā, darba dienās no pl. 9:00 līdz pl. 12:00, no pl. 13:00 līdz pl. 16:30, piektdienās no pl. 9:00 līdz pl. 12:00, no pl. 13:00 līdz pl. 15:45.

Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem var saņemt pie AS “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades Elektroķīmiskās aizsardzības dienesta vadītāja Feliksa Uļska, mobilais tālrunis 26304409, e-pasts: felikss.ulskis@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums pieejams ŠEIT.

Iepirkuma nolikuma pielikumi pieejami ŠEIT.

Lasīt vairāk

2021-04-15

2021-05-17 11:00

15.04.2021

Tehnoloģisko pazemes gāzesvadu diagnostika Inčukalna pazemes gāzes krātuvē

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Tehnoloģisko pazemes gāzesvadu diagnostika Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”, identifikācijas numurs PRO-2021/077.

Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 14. maija plkst.11.00 AS “Conexus Baltic Grid” Stigu ielā 14, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, 13.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, 13.00 līdz 15.45.

Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem var saņemt pie AS “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes atradnes dienesta vadītāja Mārtiņa Makara, mobilais tālrunis +371 26408522, e-pasts: martins.makars@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums pieejams ŠEIT.

Iepirkuma nolikuma pielikumi pieejami ŠEIT.

Lasīt vairāk

2021-04-15

2021-05-14 11:00

12.04.2021

Inčukalna pazemes gāzes krātuves administrācijas ēkas Nr. 1 iekštelpu remontdarbi

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Inčukalna pazemes gāzes krātuves administrācijas ēkas Nr. 1 iekštelpu remontdarbi”, PRO-2021/106.

Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2021. gada 12. maijam plkst. 11.00 AS “Conexus Baltic Grid”, Stigu ielā 14, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45.

Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Nekustamā īpašuma uzturēšanas daļas vadītāju Kārli Grēvi, mobilais tālrunis (+371) 28343428, e-pasts: Karlis.Greve@conexus.lv, jautājumos par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Imantu Vulānu, mobilais tālrunis (+371) 29358268, e-pasts: Imants.Vulans@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums pieejams ŠEIT.

Iepirkuma nolikuma pielikumi pieejami ŠEIT.

Lasīt vairāk

2021-04-12

2021-05-12 11:00

06.04.2021

Cauruļvadu, noslēgarmatūras montāžas - metināšanas darbi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Cauruļvadu, noslēgarmatūras montāžas - metināšanas darbi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”, PRO-2021/064.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 30. aprīlim AS “Conexus Baltic Grid” Stigu ielā 14, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45.

Sīkāku informāciju par konkursa tehniskajiem jautājumiem var saņemt pie AS “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes atradnes dienesta vadītāja Mārtiņa Makara, mobilais tālrunis 26408522, e-pasts: martins.makars@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums pieejams ŠEIT.

Pielikumi:

Lasīt vairāk

2021-04-06

2021-04-30 15:00

26.03.2021

Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Sloka sagatavošana iekšējai diagnostikai

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Sloka sagatavošana iekšējai diagnostikai”, ID Nr. PRO-2021/074.

Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 23. aprīlim plkst.14.00 AS “Conexus Baltic Grid”, Stigu ielā 14, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30, piektdienās no plkst. 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45.

Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem var saņemt pie AS “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta vadītāja Sergeja Ļahova, mobilais tālrunis (+371) 29484575, e-pasts: sergejs.lahovs@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums pieejams ŠEIT.

Pielikumi:

Lasīt vairāk

2021-03-26

2021-04-23 14:00

22.03.2021

AS “Conexus Baltic Grid” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu konkursu “Par AS “Conexus Baltic Grid” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu”, PRO-2021/075.

Pretendenti konkursa nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi”.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot tos uz elektronisko adresi inga.krastina@conexus.lv līdz 2021. gada 30. aprīlim plkst. 13.00 pēc Latvijas laika.

Sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar AS “Conexus Baltic Grid” Personāla daļas vadītāju Anitu Bukovsku-Lori, mobilais tālrunis 29448321, e-pasts: anita.bukovska@conexus.lv.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT.

Konkursa nolikuma Pielikums.

Lasīt vairāk

2021-03-22

2021-04-30 13:00