EIC LIO

LIO - Enerģijas identifikācijas Kods (EIK)

AS „Conexus Baltic Grid” ir saņēmis vietējā EIK izsniegšanas ofisa statusu (LIO), vietēja izsniegšanas ofisa kods ir 61.

EIK kods - Enerģijas Identifikācijas Kods, kas ir unikāls enerģijas kods, kuru izmanto, lai nodrošinātu komunikāciju starp visiem gāzes un elektrības tirgus dalībniekiem elektronisko datu apmaiņai.

EIK sistēma ir balstīta uz fiksēta garuma burtu un ciparu koda un sastāv no 16 simboliem:

  • Pirmie divi simboli raksturo EIK izdevējiestādi

  • Viens simbols satur informāciju par identificējamo objektu

  • 12 simboli kas var būt burti (A-Z), cipari (0-9) vai domuzīme (-)

  • 1 ir pārbaudes simbols, lai nodrošinātu koda apstiprināšanu

Vairāk informācijas par EIK piešķiršanas procedūru var atrast ŠEIT

Tikai EIC kodi, kas publicēti CIO vai LIO mājaslapā, tiek uzskatīti par derīgiem. AS “Conexus Baltic Grid” piešķirtie EIK kodi ir atrodami ŠEIT

Lai saņemtu jauno EIK, lūdzam aizpildīt zemāk noradīto pieteikumu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: capacity@conexus.lv

Pieteikuma forma jaunam EIK kodam