Izcelsmes apliecinājumu reģistra izmantošanas maksa

Izcelsmes apliecinājumu izdošanas un aprites pakalpojuma nodrošināšanai Conexus uztur Latvijas gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistru un tā nodrošināšanai tiek piemērotas zemāk norādītās maksas.

Konta turētājs veic izcelsmes apliecinājumu reģistra izmantošanas maksu par kalendāro gadu 500 EUR (piecu simtu eiro) apmērā bez PVN, kura ietver 50 000 (piecdesmit tūkstošus) reģistra darbību veikšanu kalendārajā gadā.

Ja konta turētājs kalendārā gada ietvaros pārsniedz noteikto reģistra darbību skaitu, konta turētājs par katru turpmāko reģistra darbību līdz kalendārā gada beigām veic sekojošu samaksu par izmantoto pakalpojumu skaitu:

Reģistra darbība Maksa*
Izdošana 0.005 EUR/MWh
Atcelšana Maksa netiek piemērota
Imports 0.0025 EUR/MWh
Eksports Maksa netiek piemērota
Nosūtīšana uz citiem kontiem Latvijā vai saviem apakškontiem Maksa netiek piemērota

* maksas norādītas bez PVN

Maksas metodika pieejama ŠEIT.

Izcelsmes apliecinājumu reģistra lietotājam par kalendārajā gadā saņemto izcelsmes apliecinājuma reģistra lietošanas maksu ir jānorēķinās 10 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja rēķina samaksas termiņa diena ir brīvdiena vai valstī, kurā atrodas pārvades sistēmas operatora juridiskā adrese, noteikta svētku diena, par rēķina apmaksas termiņa pēdējo dienu tiek pieņemta nākamā darba diena.