Vakances

Conexus ir dinamisks un inovatīvs uzņēmums, kas pierādījis savas pozīcijas tirgū.

 

Vakance: Darba vieta: Pieteikties līdz:

Ulbrokas iela 23, Rīga, Stigu iela 14, Rīga un Inčukalna pazemes gāzes krātuve

07.02.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz Informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas tehnoloģiju attīstība daļas informācijas sistēmu attīstības vadītāja amatu.

Galvenās prasības pretendentam:

 • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams informācijas tehnoloģiju jomā);
 • valsts valodas prasme (C līmeņa 1. pakāpe), angļu valodas prasmes izpildāmā darba apjomā (vismaz B līmeņa 2. pakāpe);
 • pieredze projektu vadības jomā un programmatūras testēšanā;
 • Microsoft Windows, Linux vai informācijas sistēmu prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • vēlama pieredze darbā ar kādu no programmēšanas valodām (piemēram, Java, C#, C++, PHP u.tml.);
 • vēlama pieredze darbā ar DevOps un spējās izstrādes principiem un Microsoft Dynamics 365 ieviešanā un administrēšanā;
 • vēlama pieredze Power BI datu sagatavošanā un atskaišu veidošanā, vai OpenText administrēšanā;
 • izpratne par projektu vadības metodoloģiju, t.sk. pēc spējās izstrādes (Agile) projektu vadības metodes, projektu vadības rīku (Microsoft Project vai līdzīgu) pārzināšana;
 • vēlams projektu vadības sertifikāts (PMP, Agile, Scrum, vai līdzīgi);
 • prasme plānot, organizēt savu darbu;
 • iniciatīva, atbildība, spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme sagatavot un strādāt ar normatīvajiem aktiem un praktiskās zināšanas dokumentācijas sagatavošanā;
 • labas analītikās, novērtēšanas un detalizācijas prasmes;
 • vēlama "B" kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • veicināt Sabiedrības darba procesa efektīvu digitalizāciju;
 • nodrošināt IT sistēmu nepārtrauktu, drošu un efektīvu darbību;
 • administrēt lietotāju tiesības IT sistēmās, nodrošināt lietotāju atbalstu;
 • apkopot IT sistēmu lietotāju prasības un priekšlikumus attiecībā uz sistēmu darbības uzlabošanu;
 • nodrošināt sistēmu integrāciju platformas pielāgošanu un adaptēšanu;
 • nodrošināt datu apmaiņu starp sistēmām, izmantojot integrāciju platformu;
 • sagatavot uzdevumus sistēmu nepieciešamo uzlabojumu ieviešanai un piedalīties sistēmu ieviešanas projektos;
 • nodrošināt IT sistēmu dzīvesciklu – (prasību definēšanu, izmaiņu realizāciju kontroli, versiju testēšanu, versiju uzstādīšanu, aktualizēt versiju reģistru, apkopot nepilnības un to novēršanas prioritātes);
 • izveidot un uzturēt aktuālu IT sistēmu dokumentāciju;
 • nodrošināt IT sistēmu savietojamību, sadarbspēju un mijiedarbību ar citām sistēmām un/vai projektiem;

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un sociālās garantijas;
 • kompetentu un saliedētu komandu;
 • inovācijas un interesantu darbu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās apmācības;
 • izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus un drošu darba vidi.

Apkalpes zona un objekti:

Ulbrokas iela 23, Rīga, Stigu iela 14, Rīga un Inčukalna pazemes gāzes krātuve 

Atalgojums:  2500 EUR (Bruto)

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „ Informācijas sistēmu attīstības vadītājs” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Informācijas tehnoloģiju attīstības daļas vadītāju Gintu Škodovu pa e-pastu: gints.skodovs@conexus.lv.            

Stigu iela 14, Rīga

07.02.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz telemehānikas ekspluatācijas inženiera amatu Gāzes pārvades Sakaru un telemehānikas dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība IT tehnoloģijās, automātikas iekārtas un rūpniecisko kontrolieru programmēšanā (vēlams elektrotehnikas specialitātē);
 • valsts valodas (C līmeņa 1. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • vēlama pieredze rūpnieciskajā automātikā;
 • automatizācijas elementu darbības principu izpratne, mēraparātu darbības  principu pārzināšana;
 • prasmes rūpniecisko automātikas iekārtu apkalpošanā un programmēšanā;
 • vēlama apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu (Bz grupa);
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • veikt tehniskās  apkopes telemehānikas kontrolpunktu  aprīkojumam un datu reģistrēšanu  aktīvu pārvaldības sistēmā (APS);
 • nodrošināt pastāvīgu telemehānikas kontrolpunktu tehnoloģiskā aprīkojuma darbības kontroli;
 • organizēt avārijas situāciju novēršanu telemehānikas kontrolpunktu darbībā;
 • nodrošināt ekspluatācijas dokumentācijas pareizu noformēšanu;
 • sagatavot atskaites, pārskatus, priekšlikumus un citus dokumentus;
 • uzturēt mērlīdzekļu uzskaites dokumentāciju atbilstoši Sabiedrības standartam un savlaicīgi organizēt to pārbaudi;
 • sniegt Dienesta vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem;
 • darbs saistīts ar regulāriem darba braucieniem.

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un sociālās garantijas;
 • kompetentu un saliedētu komandu;
 • inovācijas un interesantu darbu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās apmācības;
 • izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus un drošu darba vidi.

Apkalpes zona un objekti:

Stigu iela 14, Rīga, Gāzes pārvades objekti visā Latvijas teritorijā

Atalgojums: no 1500 EUR (Bruto)

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Sakaru un telemehānikas dienesta telemehānikas inženieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Sakaru un telemehānikas dienesta  vadītāju Voldemāru Redzobu  pa tālruni 29405322.

 

Stigu iela 14, Rīga

07.02.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz elektromontiera (sakaru kabeļu līnijas) amatu Gāzes pārvades Sakaru un telemehānikas dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai arodizglītība (vēlams elektronikas vai telekomunikāciju specialitātē);
 • valsts valodas zināšanas (A2 līmenis) un krievu valodas prasmes;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte darba izpildē;
 • zināšanas par vara sakaru kabeļu līniju uzbūvi un ekspluatāciju;
 • labas komunikācijas spējas;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • veikt vara sakaru kabeļu līniju plāna-profilaktiskos mērījumus;
 • veikt vara sakaru kabeļu līniju bojājumu meklēšanu; to lokalizāciju un novēršanu;
 • veikt vara sakaru kabeļu savienošanas uzmavu montāžu;
 • veikt vara sakaru kabeļu sadales skapju tehnisko apkopi un remontu;
 • montēt kabeļu skapjus un citas vara kabeļu gala iekārtas;
 • noteikt vara sakaru kabeļu trases atrašanās vietas izmantojot GPS iekārtas, tehnisko dokumentāciju, kabeļu meklētājus;
 • apsekot sakaru  kabeļu trases, veikt sakaru kabeļu aizsargjoslā veicamo zemes darbu tehnisko uzraudzību;
 • darbs saistīts ar regulāriem darba braucieniem.

Apkalpes zona un objekti:

Stigu iela 14, Rīga; Gāzes pārvades objekti visā Latvijas teritorijā

Atalgojums: no 1100 EUR (Bruto)

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Sakaru un telemehānikas dienesta elektromontieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Sakaru un telemehānikas dienesta  vadītāju Voldemāru Redzobu  pa tālruni 29405322.

Stigu iela 14, Rīga

07.02.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz elektromontiera (elektroiekārtas) amatu Gāzes pārvades Sakaru un telemehānikas dienestā.
 
Galvenās prasības pretendentam:
 
 • vidējā profesionālā vai arodizglītība (vēlams elektrotehnologiju specialitātē);
 • valsts valodas zināšanas (A2 līmenis) un krievu valodas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar MS Office, vēlme mācīties un izmantot citas datorprogrammas saistīto darba pienākumu veikšanai;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā; 
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte darba izpildē;
 • zināšanas par elektroiekārtu uzbūvi un ekspluatāciju;
 • vēlama apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu (Bz grupa);
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:
 
 • ekspluatēt, apkalpot un remontēt pārvades gāzesvadu elektropārvades līnijas un elektroiekārtas;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākās kvalifikācijas speciālista vadībā;
 • veikt tehniskās  pārbaudes un apkopes elektropārvades līnijām, elektroiekārtām  un datu reģistrēšanu Aktīvu pārvaldības sistēmā;
 • sniegt tiešajam vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darba rezultātiem;
 • darbs saistīts ar regulāriem darba braucieniem.
Apkalpes zona un objekti: 
 
Stigu iela 14, Rīga; Gāzes pārvades objekti visā Latvijas teritorijā
 
Atalgojums: no 1100 EUR (Bruto)
 
Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
 
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Sakaru un telemehānikas  dienesta elektromontieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu
Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Sakaru un telemehānikas dienesta  vadītāju Voldemāru Redzobu  pa tālruni 29405322. 

Stigu iela 14, Rīga

07.02.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz remontstrādnieka/-ces amatu Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Nekustamā īpašuma uzturēšanas daļā. 

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • prasme strādāt kolektīvā;
 • vismaz 1 gada darba pieredze specialitātē;
 • pieredze darbā ar dokumentāciju, shematisku rasējumu lasītprasme;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte darba izpildē;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas (B līmeņa 2. pakāpe);
 • prasmes sanitārtehnisko darbu veikšanā būs uzskatāmas kā priekšrocība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.  

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • veikt telpām un ēkām nepieciešamos kosmētiskos remonta darbus;
 • veikt ikdienas apgaitas un sanitārtehnisko iekārtu, ierīču apskates, remontus;
 • veikt citus saimnieciska rakstura darbus;
 • plānot darbam nepieciešamo materiālu apjomus;
 • uzturēt savā atbildībā nodoto darbarīku tehnisko stāvokli darba kārībā;
 • kontrolēt pasūtīto materiālu izlietojumu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un sociālās garantijas;
 • kompetentu un saliedētu komandu;
 • inovācijas un interesantu darbu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās apmācības;
 • izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus un drošu darba vidi.

Apkalpes zona un objekti:

Stigu iela 14, Rīga.

Iespējami darba braucieni Latvijas teritorijā.

Atalgojums: līdz 1100 EUR (Bruto)       

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi Nekustamā īpašuma uzturēšanas daļas “Remontstrādnieks/-ce” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Nekustamā īpašuma uzturēšanas daļas vadītāju Kārli Grēvi pa tālruni 28343428.

Stigu iela 14, Rīga

02.02.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz Informācijas tehnoloģiju attīstības daļas sistēmu analītiķa - programmētāja amatu. 

Galvenās prasības pretendentam:

 • vismaz 1. līmeņa augstākā  profesionālā izglītība vai pēdējo kursu students IT vai vadības zinību jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze informācijas sistēmu programmēšanas, attīstības vai testēšanas jomā vai IT sistēmu (lietotāju) administrēšanā;
 • vēlama pieredze IT projektu vadības jomā;
 • pieredze darbā ar kādu no programmēšanas valodām (piemēram, Java, C#, C++, PHP u.tml.);
 • Microsoft Windows vai Linux administratora prasmes;
 • zināšanas datu bāzu vadības sistēmās vai tīmekļa risinājumu izstrādē vai administrēšanā;
 • pieredze darbā ar DevOps un spējās (Agile) izstrādes principiem;
 • vēlama pieredze biznesa procesu aprakstu izstrādē un procesu optimizācijā pēc BPMN2 vai līdzvērtīgas metodoloģijas;
 • valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe) kā arī angļu valodas prasmes ( vismaz B līmeņa 2.pakāpe);
 • projektu vadības rīku (Microsoft Project vai līdzīgu) pārzināšana;
 • projektu vadības sertifikāts (PMP, Agile, Scrum, vai līdzīgi);
 • iniciatīva, atbildība un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • spēja strādāt dinamiskā vidē un pārmaiņu apstākļos;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, precizitāte darba izpildē;
 • labas analītiskās, novērtēšanas un detalizācijas prasmes;
 • ļoti labas sadarbības, laika pārvaldības un komunikācijas prasmes;
 • prasme sagatavot un strādāt ar normatīvajiem aktiem un praktiskās zināšanas dokumentācijas sagatavošanā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • nodrošināt IT sistēmu izstrādi, programmēšanu un testēšanu;
 • nodrošināt pielāgojumu izstrādi;
 • nodrošināt sistēmu integrāciju platformas pielāgošanu un adaptēšanu;
 • nodrošināt IT sistēmu dzīvesciklu;
 • izveidot un uzturēt aktuālu IT sistēmu dokumentāciju;
 • nodrošināt IT sistēmu savietojamību, sadarbspēju un mijiedarbību ar citām sistēmām vai projektiem;
 • piedalīties tehnoloģisko risinājumu izvēlē;
 • sniegt Sabiedrības informācijas tehnoloģiju lietotājiem mutvārdu vai rakstveida konsultācijas par informācijas sistēmu lietošanu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un sociālās garantijas;
 • kompetentu un saliedētu komandu;
 • inovācijas un interesantu darbu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās apmācības;
 • izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus un drošu darba vidi.

Atrašanās vieta: Stigu iela 14, Rīga

Atalgojums: 2500 EUR (Bruto)

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “sistēmu analītiķis- programmētājs”  lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Informācijas tehnoloģiju attīstības daļas vadītāju Gintu Škodovu pa e-pastu gints.skodovs@conexus.lv.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

31.01.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz Inčukalna pazemes gāzes krātuves Energosistēmu dienesta elektromehānisko iekārtu mehāniķa amatu

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība (vēlams elektronikas vai automātikas specialitātē);
 • valsts valodas (A līmeņa 1. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā ar elektroiekārtām rūpniecībā;
 • automatizācijas elementu darbības principu izpratne, mēraparātu darbības principu pārzināšana;
 • vēlama pieredze darbā ar rūpniecisko iekārtu programmatūru;
 • vēlams sertifikāts par elektrodrošības grupas piešķiršanu (Bz grupa);
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • ekspluatēt, apkalpot un remontēt automātikas un mērīšanas iekārtās;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā;
 • veikt tehniskās pārbaudes un apkopes automātikas un mērīšanas iekārtām un datu reģistrēšanu darba aprīkojuma reģistrācijas lapās;
 • sniegt tiešajam vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem.

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un sociālās garantijas;
 • kompetentu un saliedētu komandu;
 • inovācijas un interesantu darbu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās apmācības;
 • izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus un drošu darba vidi.

Atrašanās vieta:

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

Atalgojums:  no 1200 EUR (Bruto)

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „ Elektromehānisko iekārtu mehāniķis” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Energosistēmu dienesta vadītāju Māri Eihvaldu pa tālruni : 67048081.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

31.01.2022

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz Inčukalna pazemes gāzes krātuves Energosistēmu dienesta elektromontiera amatu.

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība  (vēlams elektrotehnikas specialitātē);
 • valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā ar elektroierīču un elektropatēriņu monitoringa sistēmu;
 • automatizācijas elementu darbības principu izpratne, mēraparātu darbības principu pārzināšana;
 • vēlams sertifikāts par elektrodrošības grupas piešķiršanu (C grupa);
 • vēlama darba pieredze ar elektromontāžas darbiem;
 • prasme lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās shēmas;
 • spēja veikt elektroietaišu un elektroiekārtu apskati, konstatēt to bojājumus un defektus, novērst tās savas kompetences ietvaros;
 • spēja plānot, organizēt un veikt darba pienākumus pastāvīgi un savlaicīgi;
 • labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā;
 • stresa noturība kritiskās situācijās;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • spēja kāpt un strādāt augstumā;
 • prasme strādāt ar elektromontiera darbam nepieciešamajiem instrumentiem;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā;
 • veikt tehniskās pārbaudes un apkopes elektroiekārtām un datu reģistrēšanu darba aprīkojuma reģistrācijas lapās;
 • veikt izolācijas un zemējuma, zibens aizsardzības pretestības mērījumus;
 • sniegt tiešajam vadītājam informāciju par savu uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem.

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un sociālās garantijas;
 • kompetentu un saliedētu komandu;
 • inovācijas un interesantu darbu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • profesionālās apmācības;
 • izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus un drošu darba vidi.

Atrašanās vieta:

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

Atalgojums:  no 1200 EUR (Bruto)

Stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „ Elektromehānisko iekārtu mehāniķis” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Energosistēmu dienesta vadītāju Māri Eihvaldu pa tālruni : 67048081.