Visu sistēmas lietotāju nebalansa stāvoklis

Informācija par lietotāju kopējo nebalansu AS Conexus Baltic Grid sistēmā

Gāzes diena 2022-05-23 7:00 - 2022-05-24 7:00
gāzes dienas sākumā* 521 100 kWh
prognoze uz gāzes dienas beigām 51 278 kWh
*Pirmreizējie dati
Statuss uz: 2022-05-23 23:29. Attēlots: 2022-05-23 23:32.

Vēsturiskie dati