Visu sistēmas lietotāju nebalansa stāvoklis

Informācija par lietotāju kopējo nebalansu AS Conexus Baltic Grid sistēmā

Gāzes diena 2021-09-16 7:00 - 2021-09-17 7:00
gāzes dienas sākumā* 7 606 363 kWh
prognoze uz gāzes dienas beigām -4 073 524 kWh
*Pirmreizējie dati
Statuss uz: 2021-09-16 21:29. Attēlots: 2021-09-16 21:32.

Vēsturiskie dati