Sistēmas lietotāji

Sistēmas lietotāju saraksts, ar kuriem AS "Conexus Baltic Grid" noslēgusi pārvades sistēmas pakalpojuma līgums darbībai vienotajā Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonā, un Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanas līgums. Šie lietotāji ir snieguši piekrišanu informācijas publicēšanai.

Saraksts var tikt papildināts. Informācija atjaunota 04.10.2021.

Sistēmas lietotājs EIC E pasts Tālruņa numurs Pārvades līgums Uzglabāšanas līgums
AJ Power Gas AS 61X-GT-AJPOWER-7 gaze@ajpower.lv +371 67969140 X X
Alexela AS 38X-AVP-GABD00EQ balance@alexela.ee +372 53034948 X X
Axpo Nordic AS 41XEGLNORDIC-017 finance.no@axpo.com +47 22018400 X X
Baltic Energy Partners OÜ 38XBEPARTNE002-W trade@balticenergy.ee +372 5152384 X X
BTT SIA 61X-GT-SIA8BTT-J btt@inbox.lv +371 26363322 X X
ČEZ, a. s. 11XCEZ-CZ------1 90B009321@cez.cz +420 211042237 X X
Eesti Energia AS 38XEENERGIA001-U gaas@energia.ee +372 5256565 - X
Eesti Gaas AS 38X-AVP-9VD000EP trading@gaas.ee +372 6303003 - X
Enefit SIA 43X-T-ENEFIT00-T info@enefit.lv +371 67780590 X -
Equinor ASA 21X000000001026N rehans@equinor.com +47 99496603 X X
GAZIMPEKSAS UAB 61X-GAZIMPEKSAS2 info@gazimpeksas.lt +370 5275218 X X
Ignitis Latvija SIA 43X-T-ETIEKIMA-N klienti@ignitis.lv +371 20005095 X X
Ignitis UAB 23X--160330-UT-L operations@ignitis.lt +370 61760668 X X
Imlitex Latvia SIA 43X-T-BCGRIGA0-9 gas@imlitex.com +370 68596247 X X
ITERA Latvija SIA 61X-ITERA7LATVI7 JanisL@itera.lv +371 29217906 X X
Latvenergo AS 43X-T-LATVENER-K trade.gas@latvenergo.lv  +371 67728443 X X
Latvijas Gāze AS 21X0000000013724 trade@lg.lv +371 67369167 X X
Scener SIA  43X-T-ENEAVOTS-X info@scener.eu  +372 6622616 X X
Virši Renergy SIA 61XGT-VIRSIREN-0 renergy@virsi.lv +371 67807505 X -