Degvielas gāzes patēriņa koeficients

Sākot no 2018.gada 1.jūnija saskaņā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem iesūknēšanas sezonas laikā pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzi nodrošina sistēmas lietotāji.​ Degvielas gāzes patēriņa koeficients netiek piemērots virtuālai pretplūsmai – gāzes iesūknēšanai izņemšanas sezonas laikā.

2021./2022.gada krātuves cikls

2020./2021.gada krātuves cikls

2019./2020.gada krātuves cikls

 

DEGVIELAS GĀZES KOEFICIENTA APRĒĶINA PAMATNOSTĀDNES

Degvielas gāzes koeficients tiek aprēķināts ņemot vērā:

  • katra kompresoru ceha vidējo gada patēriņu no 5 darbības gadiem, ar lielāko gada patēriņu no 2008.gada
  • katra kompresoru ceha izmantošanas daļu procentos, par 5 darbības gados, ar lielāko patēriņu
  • piemērojot neprognozējamo ārējo faktoru koeficientu 5% apmērā
  • degvielas gāzes koeficients tiek noteikts līdz divām zīmēm aiz komata