Inčukalna PGK grafiks

Inčukalna PGK novietošanai glabāšanā un izņemšanas no krātuves pieejamo daudzumu grafiks

(R) - virtuālās pretplūsmas virziens, pretējais virziens fiziskajai plūsmai attiecīgās krātuves sezonas laikā.
(IPGK1YP) - Grupētās jaudas produkts
(IPGK2YP) - Divu gadu grupētās jaudas produkts
(IPGKAP) - Atslēdzamās jaudas produkts
(INTP) - Krājumu pārcelšanas produkts
Statuss uz: 06.12.2021. 07:43:01. Attēlots: 06.12.2021. 07:48:18.

Excel fails

Iesūknēšana

Izņemšana

Gāzes diena Maksimums,
kWh
Virziens Nominēts,
kWh
Nominēts, kWh IPGK1YP Nominēts, kWh IPGK2YP Nominēts, kWh IPGKAP Nominēts, kWh INTP Pieejams,
kWh
Maksimums,
kWh
Virziens Nominēts,
kWh
Nominēts, kWh IPGK1YP Nominēts, kWh IPGK2YP Nominēts, kWh IPGKAP Nominēts, kWh INTP Pieejams,
kWh
2021-12-01 103 191 790 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 103 191 790 273 000 000 - 58 632 422 (IPGK1YP) 1 087 368 (IPGK2YP) 6 572 000 (IPGKAP) 36 900 000 (INTP) 58632422 1087368 6572000 36900000 169 808 210
2021-12-02 104 899 492 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 104 899 492 273 000 000 - 57 909 124 (IPGK1YP) 2 648 368 (IPGK2YP) 5 142 000 (IPGKAP) 39 200 000 (INTP) 57909124 2648368 5142000 39200000 168 100 508
2021-12-03 110 788 178 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 110 788 178 273 000 000 - 60 038 218 (IPGK1YP) 3 312 960 (IPGK2YP) 5 437 000 (IPGKAP) 42 000 000 (INTP) 60038218 3312960 5437000 42000000 162 211 822
2021-12-04 104 045 741 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 104 045 741 273 000 000 - 53 491 373 (IPGK1YP) 1 153 368 (IPGK2YP) 4 101 000 (IPGKAP) 45 300 000 (INTP) 53491373 1153368 4101000 45300000 168 954 259
2021-12-05 127 095 443 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 127 095 443 273 000 000 - 69 011 907 (IPGK1YP) 1 894 536 (IPGK2YP) 4 189 000 (IPGKAP) 52 000 000 (INTP) 69011907 1894536 4189000 52000000 145 904 557
2021-12-06 142 729 019 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 142 729 019 273 000 000 - 84 099 019 (IPGK1YP) 630 000 (IPGK2YP) 5 000 000 (IPGKAP) 53 000 000 (INTP) 84099019 630000 5000000 53000000 130 270 981
2021-12-07 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 273 000 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 900 000
2021-12-08 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 273 000 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 900 000
2021-12-09 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 273 000 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 900 000
2021-12-10 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 273 000 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 900 000
2021-12-11 37 400 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 37 400 000 272 900 000 - 32 900 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 32900000 500000 0 4000000 235 500 000
2021-12-12 37 400 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 37 400 000 272 900 000 - 32 900 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 32900000 500000 0 4000000 235 500 000
2021-12-13 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 272 900 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 800 000
2021-12-14 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 272 900 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 800 000
2021-12-15 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 272 900 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 800 000
2021-12-16 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 272 900 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 800 000
2021-12-17 38 100 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 38 100 000 272 900 000 - 33 600 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 33600000 500000 0 4000000 234 800 000
2021-12-18 37 400 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 37 400 000 272 900 000 - 32 900 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 32900000 500000 0 4000000 235 500 000
2021-12-19 37 430 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 37 430 000 272 900 000 - 32 930 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 32930000 500000 0 4000000 235 470 000
2021-12-20 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 272 900 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 238 400 000
2021-12-21 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-22 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-23 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-24 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-25 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-26 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-27 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-28 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-29 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-30 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2021-12-31 34 500 000 (R)  (R) 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 34 500 000 269 000 000 - 30 000 000 (IPGK1YP) 500 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 4 000 000 (INTP) 30000000 500000 0 4000000 234 500 000
2022-01-01 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-02 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-03 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-04 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-05 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-06 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-07 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-08 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-09 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-10 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 258 800 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 258 800 000
2022-01-11 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-12 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-13 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-14 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-15 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-16 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-17 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-18 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-19 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-20 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 237 700 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 237 700 000
2022-01-21 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-22 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-23 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-24 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-25 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-26 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-27 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-28 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-29 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-30 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-01-31 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 215 300 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 215 300 000
2022-02-01 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 191 500 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 191 500 000
2022-02-02 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 191 500 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 191 500 000
2022-02-03 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 191 500 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 191 500 000
2022-02-04 0 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 191 500 000 - 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 191 500 000