Tiek palielināta Inčukalna pazemes gāzes krātuves loma starptautiskā mērogā

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), turpinot Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizācijas projektu, šogad uzsāks virszemes iekārtu projektēšanas darbus, veiks 30 urbumu atjaunošanu, kā arī strādās gan pie esošo piecu gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijas, gan jauna gāzes kompresora uzstādīšanas projekta. Kopumā 88 miljonu investīciju projekts veicinās dabasgāzes piegādes drošības uzlabošanu, palielinās krātuves darbības jaudu, kā arī sekmēs integrāciju starptautiskajā enerģētikas tirgū.

Projekta īstenošana tiek veikta trīs virzienos, strādājot pie urbumu atjaunošanas, kā arī virszemes iekārtu un gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijas un jaunas iekārtas uzstādīšanas. Jau 2019. gadā tika uzsākti sagatavošanās darbi, tajā skaitā tika veikti vairāki iepirkumi, lai vērienīgos modernizācijas darbus pabeigtu līdz 2025. gadam.

Informē Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja: “Inčukalna PGK reģiona dabasgāzes infrastruktūrai ir ļoti svarīga, jo ir vienīgā Baltijā funkcionējošā krātuve, kas nodrošina reģionālās gāzapgādes stabilitāti. Tieši tāpēc šis septiņu gadu projekts krātuves modernizācijai dos ieguvumus no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, tiek nomainītas savu laiku nokalpojušās iekārtas, Inčukalna PGK ienākot jaunām un modernām tehnoloģijām, kas palielinās krātuves darbības jaudu un drošumu. Otrkārt, šis projekts tiek plānots ciešā sasaistē ar tirgus aktualitātēm ne tikai Baltijas, bet arī Skandināvijas mērogā. Palielinoties tirgus integrācijai, pieaug arī krātuves loma, kas nozīmē, ka aug tehnoloģiskās prasības nodrošināt vajadzīgo jaudu lielākām dabasgāzes piegādēm.”

Projekta ietvaros Inčukalna PGK plānots uzlabot pazemes gāzes krātuves savākšanas punktu, paredzot izbūvēt jaunas 33-35 tehnoloģiskās līnijas ar maksimālo darba spiedienu 105 bāri (bar). Šogad norisināsies ne tikai projektēšanas darbi un sagatavošanās darbi būvniecībai, bet arī paredzēts veikt iepirkumus nepieciešamo pamata tehnoloģisko iekārtu iegādei.

Urbumu modernizācijas jomā pērn tika pabeigti pirmo 6 urbumu atjaunošanas darbi, piesaistot gan ārējos ekspertus, gan arī darbus veicot pašu spēkiem. Raksturojot projektā ieguldītos resursus, Z. Kotāne uzsver vietējo speciālistu kompetenci iesaistīties sarežģītos infrastruktūras modernizācijas projektos. Turpina Z.Kotāne: “Šis projekts ar savu tehnisko sarežģītību ir izaicinājums arī vietējo speciālistu zināšanām un kompetencei, un esmu gandarīta par mūsu komandas kapacitāti dot savu ieguldījumu starptautiskajai komandai, kas izveidota specifisku darbu veikšanai.

Šogad tiks uzsākta pārējo 30 urbumu atjaunošanas darbi, kam jau ir saņemtas Krimuldas un Sējas novada būvvalžu atļaujas.

Savukārt modernizējot Inčukalna PGK kompresora cehus, krātuvē tiks uzstādīts gan jauns gāzes pārsūknēšanas agregāts, gan arī veikta jaudas palielināšana esošajiem pieciem gāzes pārsūknēšanas agregātiem. Paredzēts, ka jaunais kompresors nodrošinās kompresijas gāzes ieguvi ar jaudu 12-15 miljoni m3 diennaktī un iesūknēšanu ar jaudu 4-6 miljoni m3 diennaktī, vienlaikus mazinot gāzes krātuves izņemšanas jaudas atkarību no gāzes daudzuma krātuvē. Būtiski uzsvērt, ka esošo iekārtu modernizācija samazinās arī atmosfērā nonākošo izmešu apjomu, kā arī samazinās degvielas gāzes patēriņu. Turklāt Inčukalna PGK ir ieviestas un sertificētas vides, energopārvaldības un darba drošības pārvaldības sistēmas, strādājot saskaņā ar ISO starptautisko sertifikātu standartiem.

Jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai šogad plānoti iepirkumi gan būvprojekta izstrādei, gan nepieciešamā pamata tehnoloģisko iekārtu iegādei.

Inčukalna PGK modernizācijas un attīstības projektam no Eiropas Savienības (ES) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas (CEF) saņemts līdzfinansējums 50% apmērā, un tas ir viens no lielākajiem Eiropas kopīgu interešu projektiem, kas tiek īstenots Latvijā.

Atpakaļ