Notiks ilgtspējīgai gāzes infrastruktūras attīstībai veltīts pasākums

Rīt, 18. septembrī, AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) organizē ilgtspējīgai gāzes infrastruktūras attīstībai veltītu tematisko dienu. Paredzēts, ka pasākumā piedalīsies industrijas mācībspēki un praktiķi, kā arī Japānas vēstnieks Latvijā Jasuhiro Kavaguči, informējot par Japānas un Latvijas divpusējām attiecībām un Japānas investīcijām Latvijā.

Plānotais pasākums ir daļa no Conexus un RTU uzsāktās ilgtermiņa sadarbības ar mērķi veicināt gāzes nozares attīstību un specifisko zināšanu apguvi, kā arī studentu iesaisti zinātniskajā darbībā par gāzes industrijas tematiem. Šīs sadarbības ietvaros šogad RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes paspārnē jaunajā mācību gadā studentiem tiks piedāvāts mācību kurss ar specializāciju dabasgāzes jautājumos  “Gāzes un naftas pārvades sistēmas”, savukārt nākamgad - mācību kurss “Pazemes gāzes krātuves”.

Informē Jānis Eisaks, Conexus valdes priekšsēdētājs: “Ilgtspējīgas dabasgāzes infrastruktūras attīstība ir atkarīga ne tikai no investīcijām,  bet arī cilvēkresursiem, tāpēc esmu pārliecināts, ka nozares attīstībā ļoti svarīga ir jauno speciālistu sagatavotība, zināšanu un kompetenču nodošana jaunajai paaudzei. Lai to izdarītu, nozares uzdevums ir līdzdarboties un sniegt savu pienesumu darba tirgum atbilstošu mācību programmu izstrādē un ieviešanā, tieši tāpēc esam sākuši padziļinātu sadarbību ar RTU. Turklāt esmu gandarīts, ka līdz ar Latvijas divpusējo attiecību partnera - Japānas pieredzi jaunie speciālisti iepazīs, kāpēc enerģētika ir industrija, kurā ir vērts ieguldīt, tādējādi apliecinot tās perspektīvu arī nākotnē.”

Tikmēr Egils Dzelzītis, RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors uzsver, ka šāda veida sadarbība ļauj topošajiem studentiem redzēt ne tikai praktisko zināšanu pielietojumu, bet arī novērtēt nozares aktualitātes un nākotnes perspektīvas. “Esmu gandarīts, ka saviem studentiem varam nodrošināt šādu pievienoto vērtību,” piebilst E. Dzelzītis.

Pasākumā piedalīsies Jasuhiro Kavaguči, Japānas vēstnieks Latvijā; Egils Dzelzītis, RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta direktors; Gatis Bažbauers, RTU prorektora vietnieks; Conexus valdes loceklis Gints Freibergs, vadošie speciālisti un citi nozares eksperti.

Jāuzsver, ka līdzās divu specializēto mācību programmu izstrādei, kas domātas RTU studentiem, Conexus ar universitāti sadarbojas arī uzņēmuma darbinieku mūžizglītības mācību programmu nodrošināšanā ar mērķi stiprināt darbinieku kompetences un līdz šim iegūtās zināšanas. Tāpat Conexus RTU studentiem piedāvā mācību prakses iespējas.

Atpakaļ