Noslēgta starpvalstu vienošanās par sadarbības veicināšanu

Lai sekmētu savstarpēji savienotās dabasgāzes sistēmas tehnisko sadarbību un uzlabotu pārvades sistēmas drošību Baltijas-Somijas valstu teritorijā, vienotais dabasgāzes un pārvades sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) kopā ar Igaunijas, Lietuvas un Somijas dabasgāzes sistēmas operatoriem un Lietuvas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoru ir noslēguši vienošanos par turpmākas savstarpējās sadarbības īstenošanu.

Sadarbības mērķis paredz efektīvāku dabasgāzes pārvades sistēmas darbības plānošanu Baltijas-Somijas valstu teritorijā tādos jautājumos kā sistēmas balansēšana, dabasgāzes plūsmas, sistēmas drošība, remontdarbi un citos.

Vienošanās ir noslēgta starp pieciem nozares pārstāvjiem Baltijā un Somijā – Conexus Latvijā, Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru “Elering AS”, Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru “AB Amber Grid”, Somijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru “Gasgrid Finland Oy” un Lietuvas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoru “AB Klaipėdos nafta”.

Conexus valdes priekšsēdētājs Jānis Eisaks: ”Noslēgtā sadarbība starp vairāku valstu operatoriem demonstrē kaimiņvalstu vienoto redzējumu un gatavību strādāt saliedēti, lai tuvotos vienota reģionālā gāzes tirgus izveidei. Tas radīs arī būtisku ieguvumu dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem, jo šīs sadarbības īstenošana nozīmēs funkcionāli ērtāku, caurskatāmāku un vēl drošāku sistēmas darbību nākotnē.”

Viens no pirmajiem noslēgtās sadarbības soļiem būs darba grupas izveide, kuras darbā piedalīsies minēto piecu operatoru deleģēti pārstāvji. Darba grupas uzdevums būs definēt esošās vajadzības un problēmas, izstrādāt rīcības plānu un deleģēt funkcijas, kas būs jāpilda katras valsts operatoram, lai uzlabotu dabasgāzes pārvades sistēmas darbību šajā teritorijā.

Atpakaļ