Conexus savieno Latvijas gāzes izcelsmes apliecinājuma reģistra sistēmu ar AIB platformu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators “Conexus Baltic Grid” (Conexus) kā gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāde Latvijā ir savienojis gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistru ar Eiropas izcelsmes apliecinājumu asociācijas (Association of Issuing Bodies jeb AIB) platformu. To izdevies panākt pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar reģistra pakalpojumu sniedzēju no Somijas "Grexel Systems Oy" (Grexel) un AIB. Reģistra savienošana ar AIB platformu ir svarīgs solis, veicinot atjaunojamās gāzes – biometāna attīstību Latvijā, un vienlaikus veidojot uzticamu un starptautiski atzītu dabasgāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmu, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Enerģijas Sertifikātu Sistēmas (EECS) struktūru.

AIB ir Eiropas izcelsmes apliecinājumu asociācija, kas nodrošina gāzes izcelsmes apliecinājumus elektrībai, gāzei un citiem enerģijas nesējiem, apvienojot 28 valstis no visas Eiropas. Lai atvieglotu gāzes izcelsmes apliecinājumu pārvaldīšanu starp gāzes apliecinājumu sistēmas dalībnieku reģistriem, AIB pārvalda IT platformu, kura nodrošina izcelsmes apliecinājumu reģistru savienojamību valstu starpā -  AIB Hub.

"Pateicoties ciešai sadarbībai ar partneriem, Latvijai ir viens no pirmajiem gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistra savienojumiem ar AIB platformu, kas ilgtermiņā nodrošinās ne tikai efektīvu gāzes izcelsmes apliecinājumu starptautisko pārvaldīšanu, bet arī atbalstīs biometāna un citu zaļo gāzu tirgus attīstību, nodrošinot drošus un pārredzamus procesus. Mēs esam izveidojuši nepieciešamo IT, juridisko un fizisko infrastruktūru biometāna izcelsmes apliecinājumu izsniegšanai un pārsūtīšanai, un esam gatavi biometāna tirgus attīstībai Latvijā," skaidro Uldis Bariss, Conexus valdes priekšsēdētājs.

Turpina Markus Klimšefskis (Markus Klimscheffskij), “Grexel” izpilddirektors. “AIB 2023. gadā ieviesa V80 ziņojumu formātu, kas ļauj starptautiski pārvaldīt EECS izcelsmes apliecinājumus gāzei. Kopā ar Conexus esam vieni no pirmajiem, kas veiksmīgi gāzes jomā pabeidza tehnisko pārbaudi un testu procedūru ar AIB platformu V80 un gāzes izcelsmes apliecinājumu kontekstā. Līdz ar to Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas savienojusi savu gāzes izcelsmes apliecinājuma reģistru ar AIB platformu.  Mums ir gods palīdzēt Conexus, esot šīs iniciatīvas virzītājiem, kas galvenokārt vērsta uz zaļās enerģētikas pāreju Eiropā, ne tikai attiecībā uz elektrību, bet arī gāzes enerģijas nesējiem. Paldies Conexus par lielisko sadarbību un augsti profesionālo komandas darbu.”

Turpina Lizbete Svitena (Liesbeth Switten), AIB ģenerālsekretāre. “AIB sveic Conexus ar oficiālu pievienošanos EECS gāzes shēmai, Latvijai esot vienai no trīs līdervalstīm šajā sarakstā. Pieslēdzoties AIB platformai gan elektroenerģijas, gan gāzes izcelsmes apliecinājumu izsniegšanā, Latvija ir paraugs Eiropā uzticamas enerģijas izcelsmes atklāšanā. Šis sasniegums ne tikai apliecina Latvijas apņemšanos veicināt zaļās enerģijas izmantošanu, bet arī pastiprina pārrobežu sadarbības būtisko lomu mūsu kopīgo vides mērķu sasniegšanā.”

Jauna reģistra savienojumu izveide ar AIB platformu akcentē atjaunojamās enerģijas pieaugošo nozīmi un sniedz arī saskaņotas gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas priekšrocības Eiropā. Conexus mudina arī citus AIB Gāzes shēmas grupas dalībniekus, kuri savā valstī ir iecelti kā gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes (pašlaik 19 organizācijas), turpināt procesu, savienojot savu reģistru ar AIB platformu, lai kopīgi izstrādātu efektīvas gāzes izcelsmes apliecinājuma sistēmas pārvaldi un tirgu.

Atpakaļ