Conexus izziņo 5 jaunas tiešā pieslēguma vietas dabasgāzes pārvades sistēmai

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk –Conexus) noteicis piecas jaunas tiešā pieslēgumu vietas dabasgāzes pārvades sistēmai, tā paplašinot reģionālo pārklājumu vietām, kur patērētājiem ekonomiski izdevīgi iespējams pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas. Turpmāk sistēmas lietotājiem būs iespēja izveidot tiešos pieslēgumus pie pārvades gāzesvadu sistēmas arī: Bikstu, Džūkstes, Krimuldas, Bebru un  Rožupes pagastos.

Tiešo pieslēgumu ierīkošanas mērķis ir atbilstoši SPRK noteikumiem ļaut biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem pašiem izvērtēt, plānot un īstenot pieslēgšanos dabasgāzes pārvades sistēmai, tā sniedzot ērtāku risinājumu, kas rada ieguvumus to uzņēmējdarbībai, piemēram, nodrošinot enerģijas patēriņa ekonomiju un zemāku pašizmaksu.

Līdz šim Latvijā bija noteiktas 14 vietas, kur Conexus piedāvāja izbūvēt tiešos pieslēgumus pie pārvades gāzesvadu sistēmas. Pirmā tiešā pieslēguma izbūve un nodošana ekspluatācijā, kas kalpojis kā veiksmīgs pilotprojekta paraugs citiem, tika noslēgta šī gada maijā. Pieslēgums izbūvēts Priekuļos un tā izbūvi veica saspiestās dabasgāzes ražotājs SIA "GasOn".

Conexus Tehniskās attīstības un investīciju departamenta vadītājs Ivars Ščerbickis norāda, ka jaunu tiešo pieslēgumu vietu noteikšanu ir veicinājis sistēmas lietotāju pieprasījums un pieaugošā interese: “Esam veiksmīgi noslēguši Latvijā pirmā tiešā pieslēguma izbūvi Priekuļos, kas kalpo kā spilgts pierādījums tam, ka šāds biznesa virziens ir saistošs vietējai uzņēmējdarbībai. Segmentam aktualizējoties, ik gadu tiks turpināts darbs pie tiešo pieslēgumu vietu skaitu palielināšanas un nākotnē ceram pakalpojumu padarīt vēl pieejamāku. Lai šo mērķi sasniegtu, Conexus eksperti analizē finansiāli izdevīgākās pieslēgumu vietas visā Latvijā, vienlaikus nodrošinot pārklājumu visos reģionos.”

Lai sekmētu interesi par tiešo pieslēgumu ierīkošanu, Conexus ir arī pārskatījis un atvieglojis pieteikšanās procedūru. Interesentiem, pēc konsultācijām ar Conexus speciālistiem, ir jāaizpilda noteiktā pieteikuma veidlapa, un kuru izvērtē ekspertu komanda. Tiešā pieslēguma ierīkošana notiek stingrā Conexus speciālistu uzraudzībā.

Atpakaļ