Conexus izsludina iepirkumu krātuves virszemes iekārtu uzlabošanai

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) ir izsludinājis iepirkumu virszemes iekārtu uzlabošanai, paredzot gāzes savākšanas punkta Nr.3 pārbūvi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK).

Iepirkums tiek īstenots Inčukalna PGK modernizācijas projekta ietvaros, kuru plānots pabeigt līdz 2025. gada 30. augustam, demontējot esošo Inčukalna PGK gāzes savākšanas punktu Nr.3 ar 30 tehnoloģiskajām līnijām. Tā vietā paredzēts izbūvēt jaunu gāzes savākšanas punktu, tai skaitā paredzot izbūvēt 34 tehnoloģiskās līnijas ar maksimālo darba spiedienu 105 bāri, kā arī uzstādīt gāzes plūsmas attīrīšanai speciālas konstrukcijas separatorus.

Ar iepirkuma dokumentāciju iespējams iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.  

Conexus īsteno Eiropas kopējās nozīmes projektu kopš 2018. gada, lai modernizētu Inčukalna PGK, kas ir kritiski svarīga dabasgāzes infrastruktūra ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas reģionā un Somijā. Kopējais projekta finansējums ir 88 milj. eiro, no kuriem 50% ir Eiropas līdzfinansējums.

Eiropas Savienības projekti tiek īstenoti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ