AS “Conexus Baltic Grid” pievienojas Eiropas tīrā ūdeņraža aliansei

Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu līdz 2050. gadam padarīt Eiropu klimatneitrālu, AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) pievienojies Eiropas tīrā ūdeņraža aliansē, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam vērienīgi izvērst ūdeņraža tehnoloģijas un izveidot dzīvotspējīgu investīciju programmu ar konkrētiem projektiem, kas vērsti arī uz dažādu nozaru dekarbonizāciju.

Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu, pēc 2030. gada pieprasījums pēc fosilās izcelsmes gāzes veida ķīmiski saistītās enerģijas nesējiem varētu samazināties, līdz ar to svarīgi ir Eiropas pašreizējās gāzes infrastruktūras elementus pārprofilēt, tā nodrošinot infrastruktūru ūdeņraža pārrobežu transportēšanai lielos apjomos un paplašinot atjaunojamo energoresursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu tautsaimniecībā.

Lai to izdarītu, ir jānovērtē infrastruktūras tehniskā piemērotība, pašreizējais regulējums, kā arī  nepieciešama infrastruktūras plānošana, lai uz tās pamata pieņemtu lēmumus par investīcijām.

Conexus jau šobrīd mērķtiecīgi strādā pie ilgtermiņa projektiem, kas saistīti ar enerģijas pārveidošanu. Ievērojot Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam, ir veikts pētījumus par gāzes tīkla dekarbonizāciju, analizējot iespējas dabasgāzes pārvades sistēmu pielāgot AER ūdeņraža un citu gāzveida kurināmo ievadei, kā arī ir izstrādāts rīcības plāns ūdeņraža infrastruktūras izveidei.

Turpina Jānis Eisaks, Conexus valdes priekšsēdētājs: ”Pievienošanās Eiropas tīrā ūdeņraža aliansē ir likumsakarīga, ņemot vērā Eiropas virzību uz dekarbonizāciju un uzdevumus ūdeņraža infrastruktūras izveidē. Mums tas ir veids, kā palīdzēt izveidot klimatneitrālu, integrētu energosistēmu, kuras kodols ir atjaunīgā elektroenerģija, aprite, kā arī atjaunīgās un mazoglekļa degvielas un kurināmais. Šis ir komplekss un sarežģīts darbs, kas tuvāko 10 gadu laikā būs augsta līmeņa prioritāte.”

Plašāk par aliansi: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance

Atpakaļ