25. aprīlī notiks Conexus akcionāru sapulce

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) informē, ka Conexus akcionāru sapulce notiks 2024. gada 25.aprīlī, plkst.10.00, Stigu ielā 14, Rīgā, pieslēgšanos nodrošinot arī tiešsaistē.

Akcionāru sapulces darba kārtībā tiks ietverti Conexus valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi, 2023.gada ilgtspējas un gada pārskata, kā arī atkarības pārskata apstiprināšana. Vienlaikus sapulcē tiks skatīts jautājums par Conexus peļņas izlietošanu, kā arī lemts par revidenta ievēlēšanu Conexus 2024., 2025. un 2026. gada ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata revīzijai, nosakot arī revidenta atlīdzību. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā, visi akcionāri tiek aicināti piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot un iesniedzot balsojuma veidlapu.

Atpakaļ