Veidlapu paraugi

AS “Conexus Baltic Grid” sagatavo un izsniedz izziņas un aprēķinus sistēmas lietotājiem par transportētās dabasgāzes apjomiem uz Eiropas Savienību, muitas procedūru veikšanai.

Izsniedzamo dokumentu paraugi:

Izziņa

Aprēķins