Ierobežojumu ietekme uz norēķiniem

Tehniskās jaudas ierobežojumu ietekme uz jaudas piešķīrumiem un norēķiniem

AS “Conexus Baltic Grid” informē, ka plānotu vai neplānotu remontdarbu dēļ vai kādu ārkārtēju situāciju apstākļos, tehniskā jauda Kiemenai ieejas / izejas punktā var tikt ierobežota.

Saskaņā ar Vienoto pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 4.7.6.6.punktu, vispirms ierobežo atslēdzamās jaudas izmantošanu, bet pēc tam konstantās jaudas produktu izmantošanu, sākot arī īsāka laika produktiem.

Ierobežojumu dēļ ir traucēta rezervētās pārvades jaudas produktu izmantošana pilnā apmērā, tādēļ norēķinos par rezervētajiem jaudas produktiem tiek piemērota atlaide pēc šādiem principiem:

  • Atlaide tiek piemērota ierobežojumu apmērā, ja piešķīrums nepārsniedz ierobežotās jaudas apmēru.
  • Atlaide netiek piemērota, ja piešķīrums pārsniedz ierobežotās jaudas apmēru.

           Šāda situācija var rasties, ja kāds no sistēmas lietotājiem ierobežoto jaudas produktu neizmanto pilnā mērā, un                     savukārt cits sistēmas lietotājs nominē jaudas produktu virs noteiktā jaudas produkta ierobežojuma.

  • Atlaide tiek piemērota atgrieztai pārvades jaudai (Surrendered capacity), pamatojoties uz noteikumu punkta Nr.5.5.13. nosacījumiem.

​​​​Atlaide rezervētās jaudas maksai tiek piemērota tādā apmērā, cik atgrieztās jaudas daudzums ir pārdots otrreiz –      pilnā apmērā vai daļēji.

Ja pastāv tehniskās jaudas ierobežojums, sistēmas lietotājam, kurš ir atgriezis jaudu sistēmas operatoram, atlaide    rezervētai jaudai tiek piemērota pilnā apmērā.