Sagatavots aprēķins par krātuves iespējamiem dabasgāzes iesūknēšanas scenārijiem

AS “Conexus Baltic Grid” sadarbībā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves tehnisko uzraugu ir sagatavojusi aprēķinus par iespējamiem dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē scenārijiem.

Pēc 2019./2020. gada krātuves cikla noslēguma AS “Conexus Baltic Grid” precizēs informāciju par maksimāli uzglabājamo aktīvās dabasgāzes daudzumu, kuru krātuve spēs nodrošināt 2020./2021. gada krātuves ciklā (jeb krātuves tehnisko jaudu). Pirms 2019./2020. gada krātuves cikla noslēguma AS “Conexus Baltic Grid” prognozē, ka kopējā sistēmas lietotājiem rezervēšanai pieejamā krātuves jauda 2020./2021. gada krātuves ciklā varētu būt līdz pat 21,5 TWh jeb 3 TWh vairāk nekā iepriekšējā ciklā*

Krātuves tehniskās jaudas un atlikušās krātuves pieejamās jaudas apjomus 2020./2021. gada krātuves ciklam AS “Conexus Baltic Grid” valde apstiprinās 20. maijā, un krātuves pieejamā jauda rezervācijai būs pieejama no 21. maija. Šajā laikā tiks veikti papildus krātuves spiediena mērījumi, lai pārliecinātos par sagatavoto scenāriju atbilstību krātuves tehniskajiem darbības rādītājiem.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 28. maija padomes lēmuma Nr. 1/10 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” 8.punktam AS “Conexus Baltic Grid” laika periodā no 2020./2021. gada krātuves cikla 1. maija līdz 21. maijam ar vienreizēju publikāciju savā tīmekļvietnē paziņo krātuves tehnisko jaudu un krātuves pieejamo jaudu 2020./2021. gada krātuves ciklam. Krātuves pieejamā jauda 2020./2021. gada krātuves ciklam aprēķināma kā krātuves tehniskās jaudas un sistēmas lietotāju rezervētās krātuves jaudas 2020./2021. gada krātuves ciklam starpība.

Informāciju par 2020./2021. gada krātuves cikla krātuves tehnisko jaudu un atlikušo rezervēšanai pieejamo jaudu AS “Conexus Baltic Grid” savā tīmekļa vietnē plāno publicēt pēc valdes lēmuma pieņemšanas.

 


*Šī ir uzskatāma par indikatīvu un sistēmas lietotājiem nesaistošu informāciju, kas AS “Conexus Baltic Grid” pieejama pirms 2019/2020. gada krātuves cikla noslēguma

Informācija publicēta:
30.04.2020 17:33:29
Atpakaļ