Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu grozījumu projekta publiskās apspriešanas rezultātiem 

Ar 2022. gada 14. jūlija Latvijas Republikas Saeimas veiktajiem grozījumiem Enerģētikas likuma 106. panta ceturtajā daļā ir noteikts aizliegums dabasgāzes piegādei no Krievijas Federācijas, un attiecīgā norma stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” sadarbībā ar Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru Elering AS laika periodā no 2022. gada 10. novembra līdz 2022. gada 18. novembrim organizēja publisko apspriešanu par izmaiņām vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos, lai nodrošinātu Enerģētikas likumā noteikto prasību izpildi. 

Publiskās apspriešanas rezultātā ir apkopoti tirgus dalībnieku, kā arī Igaunijas un Latvijas valstu regulatīvo iestāžu kopīgi iesniegtie priekšlikumi un komentāri par noteikumu projektu, ar kuriem var iepazīties ŠEIT. 

Informācija publicēta:
28.11.2022 22:14:52
Atpakaļ