Informācija par krātuves jaudas izsoļu rezultātiem

15. martā notikušajās Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) jaudas izsolēs pretendentiem piešķirtas kopā 12 876 643 MWh. Inčukalna PGK jaudas izsoļu rezultātā viena gada grupētās jaudas produktam 2021./2022. gada krātuves ciklam piešķirtas 10 876 643 MWh un divu gadu grupētās jaudas produktam 2021./2023. gada ciklam piešķirtas 2 000 000 MWh. Sistēmas lietotājiem piešķirtajam viena gada grupētās jaudas produkta apjomam piemērojamā prēmija ir 0,31 EUR/MWh, savukārt piešķirtajam divu gadu grupētās jaudas produkta apjomam piemērojamā prēmija - 0,72 EUR/MWh.

Viena gada grupētās jaudas produkta Inčukalna PGK jaudas izsolē kopējais pieprasītais jaudas apjoms ir 19 812 843 MWh, kas ir 1.8 reizes vairāk par izsoles ietvaros maksimāli pieejamo Inčukalna PGK jaudas apjomu viena gada grupētās jaudas produkta ietvaros. Divu gadu grupētās jaudas produkta Inčukalna PGK jaudas izsolē kopējais pieprasītais jaudas apjoms ir 5 670 439 MWh, kas ir 2.8 reizes vairāk par izsoles ietvaros maksimāli pieejamo Inčukalna PGK jaudas apjomu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros.

2021. gada 15. marta Inčukalna PGK jaudas produktu izsoļu rezultāti:

Jaudas produkts Rezervēšanai pieejamā jauda MWh Pretendentu pieprasītais kopējais krātuves jaudas apjoms MWh Piemērojamā prēmija EUR/MWh
Grupētās jaudas produkts 10 876 643 19 812 843 0.31
Divu gadu grupētās jaudas produkts 2 000 000 5 670 439 0.72

 

Informācija publicēta:
16.03.2021 11:07:16
Atpakaļ