Inčukalna pazemes gāzes krātuve nodrošina dabasgāzes izņemšanas iespēju

Lai sekmētu Baltijas – Somijas reģiona dabasgāzes tirgus piegāžu iespējas un elastību, gāzapgādes sistēmas drošību un integritāti, AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) ir noteikusi Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – PGK)  izņemšanas jaudu, kas nav izņemšanas reverss (virtuālā pretplūsma), tādējādi no 1. jūnija nodrošinot dabasgāzes izņemšanas iespēju pieejamās Inčukalna PGK dabasgāzes izņemšanas jaudas apmērā, neatkarīgi no iesūknēšanas nominācijām.

Ierasts, ka dabasgāzes izņemšana no Inčukalna PGK tiek uzsākta pēc iesūknēšanas sezonas noslēguma. Tomēr, ņemot vērā iespējamu nepieciešamību nodrošināt dabasgāzes pieejamību Baltijas un Somijas reģionā, Inčukalna PGK ir sagatavota fiziskas izņemšanas uzsākšanai jau sākot ar 2022. gada 1. jūniju, ja šāda nepieciešamība kaut kādā periodā būs vajadzīga tirgus pieprasījuma nodrošināšanai. Jāuzsver, ka tas nemazinās Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudas pieejamību.

Šobrīd paredzēts, ka līdz 2022./2023. gada krātuves cikla iesūknēšanas sezonas beigām krātuves diennakts izņemšanas jauda ir 74 GWh. Šī jauda tiks pārskatīta vienu reizi nedēļā un publicēta Conexus tīmekļvietnē.

Informācija publicēta:
31.05.2022 12:48:00
Atpakaļ