Enerģētikas likuma grozījumi paredz izveidot gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmu

Šodien, 14.jūlijā, Saeima trešajā lasījumā atbalstīja Enerģētikas likuma grozījumus, kas paredz gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidi Latvijā un noteic AS Conexus Baltic Grid (Conexus) kļūt par to izdevējiestādi un reģistra administratoru.

Šis ir nozīmīgs solis atjaunīgo gāzu attīstībai, jo pēc gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanas Latvijā, tā sniegs vietējiem atjaunīgās gāzes ražotājiem iespēju saņemt izcelsmes apliecinājumus. Izcelsmes apliecinājums ir dokuments, kas pierāda, ka gāze iegūta no atjaunojamiem energoresursiem un tādējādi tā būs izmantojama gan Latvijā, lai pierādītu galalietotājam, ka izmantotā enerģija ir videi draudzīga, gan pavērs jaunas iespējas atjaunīgās gāzes ražotājiem to arī eksportēt.

Conexus, kļūstot par gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādi, atbalsta un iesaistās zaļās enerģijas attīstības veicināšanā. Tuvākajā laikā tiks uzsāktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Eiropas līmeņa standartu un noteikumu ieviešanu enerģijas izcelsmes apliecinājumu jomā atbilstoši Eiropas Enerģijas sertifikācijas sistēmas (EECS – European Energy Certificate System) prasībām, nodrošinot, ka izcelsmes apliecinājumu sistēma uzsākt darbību 2023.gada 1.jūlijā, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam.

Informācija publicēta:
14.07.2022 13:27:24
Atpakaļ