Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi saglabāsies nemainīgi

AS “Conexus Baltic Grid” informē, ka dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi pēc 2022. gada 30. septembra paliks nemainīgi.

Saskaņā ar 2019. gada 27. novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.171 spēkā esošie pārvades pakalpojuma tarifi ir apstiprināti laika periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim. Tā kā nav paredzami jauni dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi, kas stātos spēkā no 2022. gada 1.oktobra, tad spēkā esošie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi tiks piemēroti līdz pat jauna regulatīvā perioda sākumam.

Nemainīsies gan maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, gan arī  dabasgāzes pārvades sistēmas gada standarta jaudas produktu tarifi, īstermiņa standarta jaudas produktu tarifi, atslēdzamās jaudas produktu tarifi un atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi.

Jaunā regulatīvā perioda spēkā stāšanās datums šobrīd nav noteikts, taču paredzams, ka tas varētu būt 2023. gada 1. oktobris. Jaunā regulatīvā perioda spēkā stāšanās datums ir atkarīgs gan no lēmuma par Lietuvas pievienošanos Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotajai dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmai, gan arī no šogad plānotās dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas pārskatīšanas.

Detalizēta informācija par pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem pieejama ŠEIT.

Informācija publicēta:
01.07.2022 15:11:27
Atpakaļ