Pirmajās Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas izsolēs kopējais pieprasījums būtiski pārsniedzis piedāvāto apjomu

15. martā aizvadītas pirmās Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) jaudas izsoles, kurās sistēmas lietotājiem piešķirti 12 876 643 MWh, informē vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus).  Būtiski, ka kopējais lietotāju pieprasītais jaudas apjoms izsoļu ietvaros gandrīz 2 reizes pārsniedzis izsolēs piedāvāto maksimāli pieejamo Inčukalna PGK jaudas apjomu.

Viena gada grupētās jaudas produkta Inčukalna PGK jaudas izsolē kopējais pieprasītais jaudas apjoms sasniedza 19 812 843 MWh, kas ir 1.8 reizes vairāk par izsoles ietvaros maksimāli pieejamo Inčukalna PGK jaudas apjomu viena gada grupētās jaudas produktam. Divu gadu grupētās jaudas produkta Inčukalna PGK jaudas izsolē kopējais pieprasītais jaudas apjoms sasniedza 5 670 439 MWh, kas ir 2.8 reizes vairāk par izsoles ietvaros maksimāli pieejamo divu gadu grupētās jaudas produktu.

Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss norāda, ka izsoles principa ieviešana līdz ar jauno krātuves tarifu apstiprināšanu ir bijis nepieciešams risinājums, lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu pārredzamību krātuves jaudas rezervēšanā: “Augstā interese dalībai pirmajās Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas  izsolēs ir attaisnojusi šī jaudas rezervēšanas veida piemērošanas nepieciešamību. Izsole kā mehānisms ir Eiropā plaši izmantota prakse, kas ir  pierādījusi tās efektivitāti, vienlaikus ļaujot mums kā pakalpojuma sniedzējam nodrošināt tirgus dalībniekiem pārredzamu krātuves izmantošanu. Jāuzsver, ka šīs izsoles, pateicoties regulatora apstiprinātiem tarifiem piecu gadu laika posmam, iezīmē nākošo piecu gadu cikla sākumu, kura ietvaros tirgus dalībniekiem ir nodrošināta pakalpojumu izmaksu prognozējamība un atvieglota vidēja termiņa darbības plānošana.”

Izsoļu rezultātā viena gada grupētās jaudas produktam 2021./2022. gada krātuves ciklam piešķirtas 10 876 643 MWh un divu gadu grupētās jaudas produktam 2021./2023. gada ciklam - 2 000 000 MWh. Sistēmas lietotājiem piešķirtajam viena gada grupētās jaudas produkta apjomam piemērojamā prēmija ir 0,31 EUR/MWh, savukārt piešķirtajam divu gadu grupētās jaudas produkta apjomam piemērojamā prēmija - 0,72 EUR/MWh.

Nākamās Inčukalna PGK jaudas izsoles ir paredzēts rīkot atbilstoši Conexus tīmekļvietnē publicētajam Inčukalna PGK 2021./2022. gada krātuves cikla jaudas izsoļu grafikam.

Atpakaļ