Parakstīts saprašanās memorands par enerģētikas infrastruktūras operatoru kiberdrošības centra izveidi

Ar mērķi stiprināt Latvijas enerģētiskās infrastruktūras kiberdrošību, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstspriegumu tīkls” (AST) un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV parakstījuši savstarpējās saprašanās memorandu par enerģētikas infrastruktūras operatoru kiberdrošības centra izveidi un pārvaldību, tādējādi arī attīstot visu institūciju savstarpējo sadarbību.

Enerģētikas infrastruktūras operatoru kiberdrošības centra izveidošana ir pirmais solis, lai veidotu kiberdrošības spējas, kas būtu specifiski vērstas uz enerģētikas sektoru. Tas ir svarīgi apstākļos, kad visā valstī pieaug kiberdrošības incidentu skaits, īpaši pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

Memorands paredz izstrādāt noteiktu kārtību, kā notiek informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm kiberdrošības incidentu gadījumos un to novēršanā, spējot operatīvi reaģēt uz šāda veida incidentiem.

“Dabasgāzes infrastruktūras drošība, nodrošinot nepārtrauktu dabasgāzes apgādi, nemainīgi ir mūsu augstākā prioritāte. Tieši tāpēc mūsu pienākums ir aizsargāt enerģētikas infrastruktūru pret pieaugošajiem un mainīgajiem kiberdraudiem ar augstāko atbildību, nodrošinot koordinētu starpinstitūciju sadarbību. Esam gandarīti, ka visas iesaistītās puses jau šobrīd apzinās kiberdrošības jautājumu nozīmi, un šī kopīgā izpratne veicinās vēl ciešāku savstarpējo sadarbību nākotnē Latvijas enerģētiskās infrastruktūras kiberdrošības stiprināšanā,” informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

"Enerģētikas infrastruktūra jau sen vairs nav tikai metāla objektu kopums, tā ir komplicēta sistēma, kurā arvien augstāku lomu ieņem dažādi informācijas tehnoloģiju risinājumi. Jau tagad operatīvā līmenī notiek informācijas apmaiņa starp memoranda parakstītājiem, un ar šo plānots sadarbību formalizēt, lai noteiktu katras iesaistītās puses iesaisti, tiesības, pienākumus un atbildību, novēršot kiberdrošības draudus gan preventīvi un proaktīvi, gan saskaroties ar reāliem uzbrukumiem,” norāda AST valdes loceklis Arnis Daugulis.

"Šis memorands iezīmē būtisku soli pretim vienotai kiberdrošības mērķu izpratnei un to sasniegšanai Latvijas enerģētikas sektorā. Šāda sadarbība sniedz iespēju nodrošināt ātrāku un efektīvāku informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm, kā arī proaktīvu reaģēšanu uz incidentiem. Padarot enerģētikas sektoru drošāku un noturīgāku pret kiberdraudiem, tiek stiprināti arī visi pārējie no enerģētikas atkarīgie sektori ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā," papildina Dr. Bernhards Blumbergs, CERT.LV vadošais kiberdrošības eksperts.

Memorandu parakstījušās puses neizslēdz, ka nākotnē šo iniciatīvu ir iespējams paplašināt ar citiem dalībniekiem Latvijā vai reģionā.

Atpakaļ