Par 4,9 % samazināsies tarifs Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei

No 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim par 4,9% samazināsies maksa par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei, sasniedzot 2,004 €/MWh, informē vienotais dabasgāzes un pārvades operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus). Tarifa samazinājumu ietekmējusi veiksmīgi aizvadītā izsole par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Inčukalna PGK) enerģētiskās krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumā 2020.-2021. gadam, kā arī vienotā dabasgāzes tirgus izveide.

Šogad rīkotajā izsolē par iespēju nodrošināt dabasgāzes uzglabāšanu enerģētiskās krīzes un valsts apdraudējuma gadījumā, saņemtie piedāvājumi pārsniedza nepieciešamo izsoles apjomu aptuveni 2 reizes, salīdzinot ar 2019. gadu, tādējādi būtiski samazinot izsoles kopējās izmaksas. Augsto interesi piedalīties izsolē veicinājusi vienotā dabasgāzes tirgus atvēršana šī gada 1.janvārī, kas tādējādi piesaistījis dabasgāzes sistēmas lietotājus no Somijas un Igaunijas izmantot Inčukalna PGK pakalpojumus savām vajadzībām. Izsoles izmaksas ir daļa no dabasgāzes tarifā iekļautajām izmaksām, kā rezultātā tām samazinoties, samazinās arī tarifa maksa par izejas punkta izmantošanu uz Latvijas pārvades sistēmu, nākamajā sezonā sasniedzot 2,004 €/MWh.

AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne: “Šī gada labie rezultāti parāda, ka izsole ir veids, kā ne tikai nodrošināt MK noteikumu izpildi, kas paredz nepārtrauktu dabasgāzes pieejamību noteiktos sarežģītības apstākļos, bet tas ir arī mehānisms, kā nodrošināt prognozējamību un stabilitāti. Vienlaikus izsoles rezultāti apliecina vienotā tirgus izveides vajadzību, jo tas padara Inčukalna PGK pieejamāku starpvalstu lietotājiem, tās infrastruktūras izmantošana kļūst daudz efektīvāka, kā arī kopumā tiek sekmēta konkurence tirgū. Ja šāda interese saglabātos arī turpmākās sezonās, arī Latvijas dabasgāzes sistēmas lietotāji ilgtermiņā būs ieguvēji.”

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” Conexus ir jānodrošina, ka Inčukalna PGK tiek uzglabātas 2 845 000 megavatstundas (MWh) aktīvās dabasgāzes no izņemšanas sezonas sākuma līdz 2021. gada 1.martam.

Atpakaļ