Novēršot augsta riska gāzesvada defektus, remontdarbi gāzesvadā Vireši-Tallina pie Valmieras noslēgušies ātrāk kā plānots

Vienotais dabasgāzes un pārvades operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) ir noslēdzis remontdarbus gāzesvadā Vireši-Tallina pie Valmieras, kuri bija nepieciešami, lai novērstu konstatētos augsta riska gāzesvada defektus un nodrošinātu gāzes pārvades sistēmas drošību šajā pārvades posmā. Vienlaikus veiktie remontdarbi ļaus paaugstināt darba spiedienu gāzesvadā un nākotnē palielināt dabasgāzes piegādes apjomus Somijai un Igaunijai.

Remontdarbi tika paredzēti līdz 31.maijam, taču tos izdevies noslēgt ātrāk nekā plānots, saglabājot augstos drošības standartus. Remontdarbi gāzesvadā Vireši-Tallina tika īstenoti Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas (LLSU) projekta ietvaros, kas ir svarīgs elements Eiropas Savienības iekšējā enerģijas tirgus papildināšanai un starptautiskās pārvades sistēmas darba uzlabošanai. Veiktie remontdarbi Vireši-Tallina gāzesvadā ir viens no kopumā 17 apakšprojektiem, kas LLSU projekta ietvaros tiek veikti, un to īstenošanā ieguldīti 450 tūkstoši eiro.

Kopējās LLSU projekta izmaksas noteiktas 9.77 miljonu eiro apmērā, no kuriem “Conexus” projekta izmaksas noteiktas 5.50 miljonu eiro, bet Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram “Amber Grid” - 4.27 miljonu eiro apmērā, savukārt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums no kopējām projekta izmaksām noteikts 50% apmērā.

Informē Conexus valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne: “Remontdarbu veikšana gāzesvadā pie Valmieras bija vitāli nepieciešama, lai nodrošinātu drošību šajā pārvades posmā, novēršot iespējamās avārijas situācijas un gāzes pārtraukumus Valmierai. Otrkārt, līdz ar šo remontdarbu īstenošanu esam spēruši būtisku soli, lai spētu nodrošināt pietiekamu jaudu dabasgāzes plūsmām visā Baltijas dabasgāzes sistēmā, apmierināt pieaugošo reģionālā gāzes tirgus pieprasījumu un garantētu gāzes piegādes drošību starpvalstu savienojumos. Vienlaikus tas ļaus lielākā kapacitātē kā līdz šim izmantot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi Igaunijas un Somijas dabasgāzes apgādei, tā demonstrējot krātuves lomu un nepieciešamību starptautiskajā gāzes pārvades sistēmā. Vēlos pateikties sistēmas lietotājiem, īslaicīgi pielāgojot savas gāzes piegādes un izmantojot alternatīvus piegādes ceļus. Tā kā remontdarbus noslēdzam ātrāk nekā sākotnēji plānots, sistēmas lietotāji varēs laicīgāk atjaunot savu darbību ierastajā kārtībā.”

Paredzēts, ka gāzesvadā Vireši-Tallina tiks īstenoti vēl 2 projekti, kuru laikā tiks veikta divu dabasgāzes krānu nomaiņa un gāzesvada pievienošana pie gāzesvadiem Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Plānots, ka šie remontdarbi tiks veikti šī gada rudenī.

Atpakaļ