Notikušas izmaiņas AS “Conexus Baltic Grid” padomes sastāvā

Šodien, 12. maijā, vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus) akcionāru sapulcē ievēlēta sabiedrības padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā apstiprināti 7 padomes locekļi.

Padomes locekļu amatā ievēlēti 7 padomes locekļi: Ilmārs Šņucins, Normunds Šuksts, Ilze Aleksandroviča, Zane Āboliņa un Tomohide Goto, kuri padomē strādājuši līdz šim, kā arī Takumi Sasaki un Viktors Sentuhovskis, kuri pārstāv akcionāru “MM Infrastructure Investments Europe Limited”. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Ilmārs Šņucins, kurš amata pienākumus pildījis arī iepriekšējā padomes sastāvā, savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu arī turpmāk pildīs Tomohide Goto.

Līdzās padomes locekļu ievēlēšanai, akcionāru sapulcē izvērtēts un apstiprināts sabiedrības 2020. gada pārskats, atkarības pārskats un nefinanšu ziņojums, sabiedrības statūtu jaunā redakcija, kā arī pieņemts lēmums par sabiedrības peļņas izlietošanu. Vienlaikus sapulcē noteikta un apstiprināta valdes un padomes locekļu atalgojuma politika, kā arī ievēlēts zvērināts revidents  PricewaterhouseCoopers SIA, kura pārziņā būs Sabiedrības nākamo trīs gadu finanšu pārskatu un atkarības pārskatu revīzija.

“Ņemot vērā 2020. gadā notikušo Conexus akcionāru maiņu, akcionāru sapulcē tika lemts par sabiedrības peļņas izlietošanu, izskatot iespēju izmaksāt lielākas dividendes. Izvērtējot kapitāla struktūru, Conexus ir radis iespēju izmaksāt lielākas dividendes sabiedrības akcionāriem no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas”, norāda Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Vienlaikus U.Bariss uzsver, ka šis lēmums nekādā veidā neietekmēs dabasgāzes gala lietotājus un pakalpojumu cenu, kā arī uzņēmuma darbību un attīstības plānus.

Ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus un rūpējoties par sapulces dalībnieku veselību, akcionāru sapulce tika organizēta attālināti.

Atpakaļ