Notiks augsta līmeņa konference par dabasgāzes krātuves ieguldījumu piegādes drošības nodrošināšanā

Lai iepazītos ar starptautisko praksi un diskutētu par Latvijas tirgus situācijai atbilstošu Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības modeli pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas, AS “Conexus Baltic Grid” šī gada 22. novembrī rīko starptautisku augsta līmeņa konferenci “Pazemes dabasgāzes krātuves ieguldījums piegādes drošības problēmu risināšanā”.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve (Inčukalna PGK) ir unikāls Latvijas aktīvs, un tas ir viens no svarīgākajiem resursiem Latvijas un visa reģiona enerģētikas drošības un neatkarības nodrošināšanā. Inčukalna PGK ir vienīgā funkcionējošā krātuve Baltijas valstīs un tā nodrošina reģionālās gāzapgādes stabilitāti. Pateicoties krātuvei, dabasgāzes piegāžu stabilitāte un jaudas Latvijas klientiem nav atkarīgas no pieprasījuma citās valstīs, jo apkures sezonā viņi dabasgāzi pilnībā saņem no Inčukalna PGK. Tomēr līdzās dabasgāzes krātuves priekšrocībām, tās infrastruktūras uzturēšana ir izaicinājumu pilna, un krātuve jau otro sezonu darbojas jaunos tirgus apstākļos. Informē vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Latvijā, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne:

“Pēdējos gados ir būtiski mainījies dabasgāzes tirgus – ir jauni spēles noteikumi, kas prasa ne tikai papildus ieguldījumus tirgus dalībniekiem, bet ietver sevī arī dažādus biznesa riskus. Atverot dabasgāzes tirgu 2017. gada aprīlī, netika paredzēti ilgtspējīgi risinājumi krātuves darbības nodrošināšanai. Lai gan krātuve Latvijā ir regulēts darbības veids, valstī nav noteikti pienākumi izmantot krātuvi, un tās piepildījums ir atstāts paša tirgus ziņā. Līdz ar to, līdzīgi kā citās valstīs, arī mums ir jāatbild uz jautājumu, kā unikālajam resursam turpmāk veiksmīgi strādāt, pildot tam uzticētās, stratēģiskās funkcijas?”

Saskaņā ar Gas Infrastructure Europe (GIE) pētījumu, situācija visā Eiropā ir līdzīga, taču valstis izvēlas atšķirīgus ceļus, kā veidot ilgtspējīgu dabasgāzes tirgus darbību un integrēt tajā dabasgāzes krātuves. Konferencē būs iespējams iepazīties ar Francijas, Ungārijas un Polijas pieredzi, savukārt nozares līderi un eksperti diskutēs par Latvijas tirgus situācijai atbilstošu Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības modeli.

Konference notiks 22. novembrī, pulksten 10:00, viesnīcā Park Inn by Radisson (Krogus iela 1, Rīga).

Masu mediju pārstāvji aicināti iepriekš pieteikties, rakstot “Conexus Baltic Grid” Komunikācijas daļas vadītājai Dacei Baltābolai: dace.baltabola@conexus.lv

Konferences dienas kārtība:

10.00 – 10.05

Konferences atklāšana

10.05 – 10.20

Situācija Latvijā pēc tirgus atvēršanas

Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja

10.20 – 10.40

Pasākumi ilgtspējīgai gāzes uzglabāšanai tirgū

Perizat Ybrayeva, ģenerālsekretāra vietnieks, Gas Infrastructire Europe (GIE), Beļģija

10.40 – 11.00

Francija – tiesiskais regulējums

Edith Hector, virspusējās gāzes nodaļas vadītāja, CRE, Francija

11.00 – 11.20

Francija – operatora pieredze

Nelly Nicoli, stratēģijas un pārdošanas vadītāja, Storengy France

11.20 – 11.40

Ungārija – tiesiskais regulējums

Edit Farkas, gāzes uzraudzības un cenu regulējuma vadītāja, MEKH

11.40 – 12.00

Ungārija – operatora pieredze

Annamária Fehér, CEO stratēģiskā konsultante, MFGT

12.00 – 13.00

Pusdienas

13.00 – 13.25

Polija – tiesiskais regulējums

Wiesław Rokosz, Gāzveida kurināmā tirgus deputāta vietnieks, URE

13.25 – 14.25

Paneļdiskusija

14.25 – 14.40

Konferences noslēgums

Atpakaļ