Neraugoties uz Covid-19 radīto ietekmi uz ekonomiku, Conexus turpina Eiropas nozīmes projektu īstenošanu un investīciju apguvi

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), neskatoties uz Covid-19 radīto ietekmi uz valsts ekonomiku, turpina attīstīt divus Eiropas nozīmes projektus, kuru īstenošana pozitīvi ietekmēs vairākas nozares, tostarp nodarbinās vietējos speciālistus to realizēšanā. Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas un Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projektu (ELLI) kopējās investīcijas līdz 2025.gadam sasniegs 93,5 miljonus eiro, no kuriem 2020. gada laikā plānots apgūt investīcijas 11 miljonu eiro apmērā.

Abu projektu īstenošana paredz līdz 2025. gadam apgūt 93.5 miljonu eiro lielas investīcijas, ieskaitot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Līdz šim no kopējā projektu investīciju apjoma izpildīti 7% jeb 6.3 miljoni eiro, kas nozīmē, ka lielāko investīciju apjomu vēl tikai plānots apgūt tuvāko gadu laikā. Šī gada otrajā pusgadā Conexus plāno apgūt investīcijas 9 miljonu eiro apmērā, taču kopumā 2020. gada laikā apgūto investīciju apjoms abos projektos sasniegs 11 miljonus.

Viens no vērienīgākajiem projektiem, kas tika aizsākts jau pērn, ir Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizācijas projekts, ar kuru tiks uzlabota krātuves tehniskā infrastruktūra un aprīkojuma darbības drošums, savukārt Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projekts ļaus palielināt pārvades jaudu abos virzienos aptuveni divas reizes, lai apmierinātu reģionālo gāzes tirgus pieprasījumu.

Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projektu stāsta krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš: “Inovatīvas un pasaules līmenim atbilstošas pazemes gāzes krātuves izveide būs nozīmīgs solis Latvijas un visa Baltijas reģiona dabasgāzes savienotās infrastruktūras attīstībai, tāpēc, neskatoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju, ir būtiski turpināt šos attīstības projektus, kas stimulēs Latvijas ekonomikas atveseļošanos. Īstenojot ieplānotos apakšprojektus līdz šī gada beigām, būsim soli tuvāk modernākas Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbībai un Latvijas pozīciju stiprināšanai kā uzticamam sadarbības partnerim enerģētikas jomā.”

2020. gada otrajā pusgadā apgūstamās investīcijas 7.7 miljonu eiro apmērā nepieciešamas vairāku apakšprojektu darbu īstenošanai, tostarp gāzes savākšanas punkta Nr.3 pārbūves būvprojekta izstrādei un nepieciešamā aprīkojuma iegādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai. Investīciju ziņā šī projekta daļa būs lielākā Inčukalna PGK modernizācijas projekta ietvaros. Tāpat investīcijas paredzētas 4 urbumu atjaunošanai un aprīkojuma piegādei, lai palielinātu Inčukalna PGK urbumu produktivitāti. Līdz  ar šo urbumu atjaunošanu, līdz gada beigām plānots atjaunots 10 no kopumā 36 urbumiem. Gada otrajā pusgadā investīcijas paredzēts novirzīt arī jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta būvprojekta izstrādei un nepieciešamā aprīkojuma iegādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai, kā arī esošo gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijai kompresoru cehā Nr.2 nepieciešamā tehnoloģiskā projekta izstrādei un aprīkojuma izgatavošanai.

Kā norāda R.Dimiņš, krātuves modernizācijas projekts sastāv no trīs virzieniem - virszemes infrastruktūras, gāzes urbumu un esošās gāzes infrastruktūras modernizācijas, un daļu no apakšprojektu uzdevumiem veic vietējie speciālisti, nevis ārvalstu eksperti, kas norāda uz to augsto kompetenci izpildīt tehniski komplicētus infrastruktūras modernizācijas projektus.

Kopumā Inčukalna PGK darbības uzlabošanai tiks investēti 88 miljoni eiro, no kuriem 44 miljonus eiro līdzfinansē Eiropas Savienība, un projekts ilgs līdz 2025. gada beigām.

Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana iekšējā enerģijas tirgus papildināšanai

Līdz 2023. gada beigām Conexus īsteno vēl vienu Eiropas Kopējās nozīmes jeb PCI projektu – Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projektu. Projekta mērķis ir palielināt pārvades jaudu abos virzienos aptuveni divas reizes, lai apmierinātu reģionālo gāzes tirgus pieprasījumu un garantētu gāzes piegādes drošību starpvalstu savienojumos, kā arī nodrošināt pietiekamu jaudu dabasgāzes plūsmām visā Baltijas dabasgāzes sistēmā. Īstenojot šo projektu, tiks veicināta piekļuve Inčukalna PGK un Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālim, kā arī Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojumam (GIPL), kura darbību paredzēts uzsākt 2022.gadā.

Līdz šim ir paveikti vairāki projekta soļi  -  izstrādāti vairāku projekta daļu būvprojekti un uzsākti būvniecības darbi, savukārt 2020. gada otrajā pusgadā veicamo uzdevumu izpildei plānots apgūt investīcijas 1.3 miljonu eiro apmērā. Investīcijas paredzētas, lai veiktu gāzesvada diagnostikas darbus, kā arī diagnostikas laikā konstatēto defektu novēršanu, izstrādāt atlikušo projekta daļu būvprojektus un izsludināt vairākus specifiskos iepirkumus nepieciešamo aprīkojumu iegādei.

Ivars Cibuļskis, Conexus gāzes pārvades vadītājs: “Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projekts ir lielisks piemērs, kā reģionam gūt maksimālu investīciju atdevi, īstenojot starptautiskus dabasgāzes infrastruktūras projektus. Līdz ar abu valstu investīcijām un Eiropas Savienības sniegto līdzfinansējumu, esam spējīgi projektu īstenot daudz efektīvāk un ātrāk. Viens no projekta pirmajiem posmiem Latvijā tika aizvadīts šajā pavasarī, veicot remontdarbus pie Valmieras, un esmu patiesi gandarīts, ka to īstenošanā spējām piesaistīt vietējos speciālistus. Plānots, ka arī tālāko apakšprojektu īstenošanā paļausimies uz vietējo speciālistu kompetencēm.“

Projekta kopējās izmaksas noteiktas 9.77 miljonu eiro apmērā, no tiem Conexus projekta izmaksas noteiktas 5.50 miljonu eiro, bet Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram “Amber Grid” - 4.27 miljonu eiro apmērā, savukārt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums noteikts 50% apmērā.

Atpakaļ