Ministru prezidents darba vizītē atzinīgi novērtē Inčukalna pazemes gāzes krātuves lomu Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā

14. jūlijā darba vizītē Ministru prezidents Krišjānis Kariņš apmeklēja Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kuras laikā, tiekoties ar vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) vadību, atzinīgi novērtējis līdzšinējos krātuves darbības rezultātus un tajā notiekošo Eiropas nozīmes projektu īstenošanu, kas būtiski sekmē Latvijas un visa reģiona enerģētiskās apgādes drošību un stiprina valsts enerģētisko neatkarību.

Kopš akcionāru maiņas, valstij iegūstot kontroli “Conexus”, šī ir pirmā Ministru prezidenta vizīte uzņēmumā.    Vizītes laikā K. Kariņš tika iepazīstināts ar krātuves darbības specifiku un tajā notiekošajiem Eiropas nozīmes infrastruktūras uzlabošanas projektiem, kuru kopējās investīcijas līdz 2025. gadam sasniegs 93,5 miljonus eiro, tā stiprinot valsts stratēģiskās nozīmes infrastruktūru, kā arī sekmējot krātuves lomu starptautiskajā tirgū, pozitīvi ietekmējot arī vairākas nozares, tostarp nodarbinot vietējo darbaspēku.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī līdzšinējie vienotā Baltijas gāzes tirgus rezultāti un tālākie attīstības soļi, kur kopš 2020. gada 1. janvāra apvienojušās trīs valstis - Latvija, Igaunija un Somija, tā veicinot tirgus konkurenci un iezīmējot ceļu uz vienota Eiropas Savienības vienotā gāzes tirgus izveidi.

Vizītes laikā tika pārrunāta  arī Conexus stratēģija un līdzšinējie soļi ilgtspējīgo gāzu izmantošanā ar mērķi izveidot klimatneitrālu risinājumu Eiropas zaļā kursa ietvaros, izmantojot esošo infrastruktūru.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve ieņem stratēģiski svarīgu lomu Latvijas un reģiona enerģētiskās apgādes drošības veicināšanā, turklāt būtiski, ka krātuvē var uzglabāt drošas dabasgāzes rezerves veiksmīgai apgādes sistēmas darbībai dažādos apstākļos. Krātuve ir svarīga arī Baltijas valstu īstenotajā elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijas projektā, kas tiek īstenots līdz 2025. gadam ar mērķi Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmai kļūt par daļu no Eiropas sistēmas, tā stiprinot enerģētisko neatkarību un integrāciju Eiropas Savienības tirgū, tāpēc ir būtiski turpināt iesākto attīstības kursu un stiprināt krātuves lomu ilgtermiņā”, norāda Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Krātuves nozīmīgumu apliecina arī augstā interese no tirgotāju puses, kas ar katru gadu turpina pieaugt. Tā, piemēram, atklājot rezervāciju krātuves 2020./2021. gada ciklam, veikto rezervāciju apjoms pārsniedza krātuves kopējo kapacitāti aptuveni 7 reizes no pieejamās krātuves tehniskās jaudas.

Atpakaļ