Līdz gada beigām Conexus noslēgs 5 starptautiskas nozīmes projektus ar 0.95 miljonu eiro lielām investīcijām

Eiropas kopējās nozīmes projekta "Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana" (ELLI) ietvaros vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) līdz gada beigām paredz noslēgt 5 apakšprojektus, to kopējām investīcijām sasniedzot 0.95 miljonus eiro.

Visas aktivitātes tiek veiktas Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projekta ietvaros, kas atzīts par Eiropas Kopējās nozīmes projektu. Tas tiek īstenots līdz 2023.gada beigām, lai palielinātu pārvades jaudu abos virzienos aptuveni 2 reizes. Projekta ietvaros Latvijai ir jāveic 17 apakšprojekti, no kuriem uz doto brīdi ir īstenoti 4, taču gada beigās to skaits līdz ar šo projektu noslēgšanu sasniegs 5. Savukārt 12 projekti atrodas ieviešanas stadijā.

Šobrīd aktīva ir divu projektu ieviešana, no kuriem Viens projekts paredz pārrobežu pārvades gāzes vada Vireši-Tallina krānu mezgla T5-T6 pārbūvi ar kopējām investīcijām 560 tūkstošu eiro apmērā, un šis projekts turpināsies arī nākamā gada pirmajā pusgadā. Tāpat līdz gada beigām paredzēts noslēgt pārvades gāzes vada komplekso diagnostiku, investējot 93 tūkstošus eiro.

Būtiski, ka Vireši-Tallina krānu mezgla T5-T6 pārbūve tiek veikta Latvijā līdz šim nebijušā veidā - tiek veikts iegriešanas process zem gāzes spiediena, vienlaikus nepārtraucot gāzes padevi, kas līdz šim šāda diametra gāzesvadam Latvijas gāzes pārvades sistēmā nav veikts. Turklāt to veic vietējie speciālisti no Conexus Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta.

Ivars Cibuļskis, Gāzes pārvades vadītājs: "Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projekts ir nepieciešams, lai sistēma kļūtu elastīgāka un spētu apmierināt reģionālo gāzes tirgus pieprasījumu un garantētu gāzes piegādes drošību starpvalstu savienojumos. To īstenojot, tiks stiprināta Latvijas pozīcija reģiona enerģētikas tirgū, jo tas veicinās piekļuvi Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Šis starpvalstu projekts vienlaikus uzskatāmi demonstrē, ka Latvijas pārvades sistēma nav atrauta no citām reģiona gāzes infrastruktūrām un to, cik būtisks ir integrēts to attīstības ceļš. Šādi projekti ir laika un investīciju ziņā ļoti ietilpīgi, tāpēc to kopīga īstenošana ļauj efektīvi apgūt investīcijas un projektu īstenot krietni ātrāk."

Līdz šim Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma projekta ietvaros Conexus ir noslēdzis 4 apakšprojektus: pievienojuma krāna Nr. Iz-427 pārbūvi ar ieguldītām investīcijām 95 tūkstošu eiro apmērā, krāna 1PI uz gāzes regulēšanas staciju Palsmane pārbūvi ar 240 tūkstošu eiro investīcijām, pārvades gāzes vada atzara GRS Valmiera-1 pārbūvi ar 410 tūkstošus eiro lielām investīcijām, kā arī pārvades gāzes vada sistēmas izvērtēšanu spiediena paaugstināšanai līdz 50 bar, ieguldot 112 tūkstošus eiro.

Brīdī, kad viss projekts tiks pabeigts, gāzes pārvades sistēma būs spējīga pieņemt lielākus spiedienus gan no krātuves, gan robežvalstu Lietuvas, Igaunijas un Krievijas ieejas punktiem.

Projekta kopējās izmaksas noteiktas 9.77 miljonu eiro apmērā, no tiem Conexus projekta izmaksas noteiktas 5.50 miljonu eiro, bet Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram "Amber Grid" - 4.27 miljonu eiro apmērā, savukārt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums noteikts 50% apmērā. 

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ