Jaudu rezervācija Inčukalna pazemes gāzes krātuvē 2020./2021. gada sezonai tiks uzsākta 17. martā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos, kā arī pieņēmusi lēmumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021. gada krātuves ciklam, kā rezultātā Inčukalna pazemes gāzes krātuves produktu rezervācija jaunajai sezonai tiks uzsākta rītdien, 17.martā.

Grozījumi Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) lietošanas noteikumos nepieciešami pakāpeniskai Inčukalna PGK regulējuma maiņai. Ar grozījumiem precizēta produktu izmantošanas kārtība, tirgus dalībnieki ir iepazīstināti ar daļu no regulējuma, kuru plānots piemērot no 2021./2022. gada krātuves cikla sākuma, kā arī apstiprināti citi ar krātuves tehnisko darbību saistīti grozījumi. Noteikumi stājās spēkā 13.martā, savukārt tarifu vērtības Inčukalna pazemes gāzes krātuvei stāsies spēkā 14.aprīlī.

Lai tirgotāji savlaicīgi uzsāktu krātuves produktu rezervāciju 2020./2021.gada ciklam, krātuves produkti būs pieejami rezervēšanai no otrdienas, 17.marta. Saskaņā ar krātuves noteikumiem, rezervēšanai pieejamo jaudu Conexus mājaslapā publicējis šodien, vienu dienu pirms rezervēšanas uzsākšanas.

Kopumā nākamajam 2020./2021. gada Inčukalna PGK krātuves ciklam tirgus dalībniekiem ļaus izvēlēties kādu no izstrādātajiem uzglabāšanas produktiem: tirgus produkts, grupētās jaudas produkts, divu gadu jaudas produkts un virtuālās pretplūsmas produkts.

SPRK apstiprinājis sekojošas 2020./2021. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves cikla tarifu vērtības (neiekļaujot PVN):

1. Tirgus produkta tarifa minimālā vērtība - 0.92000 EUR/MWh;

2. Virtuālās pretplūsmas produkta tarifs – 0.32200 EUR/MWh;

3. Grupētās jaudas produkta maksimālā vērtība – 1.37918 EUR/MWh;

4. Divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs – 2.84741 EUR/MWh.

Atpakaļ