Ieceļ jaunu Conexus padomi

Vienotā dabasgāzes un pārvades operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) akcionāru sapulcē šodien, 30. aprīlī, tika ievēlēta sabiedrības padome jaunā sastāvā. Padomē ieceltas septiņas personas, no kurām trīs ir akcionāra “Marubeni” fonda “MM Infrastructure Investments Europe Global Limited” pārstāvji, un četras – AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) konkursa rezultātā izvirzītās personas. Padome ievēlēta uz trīs gadu termiņu, un par tās priekšsēdētāju ievēlēts Ilmārs Šņucins.

Izmaiņas padomes sastāvā bija nepieciešamas, jo šī gada 1.aprīlī notika Conexus akcionāru maiņa, kā rezultātā 29,06% akciju, kas  piederēja "Marguerite Gas I S.à r.l." nonāca Japānas kompānijas "Marubeni" fonda “MM Infrastructure Investments Europe Limited” pārvaldībā. Savukārt uzņēmuma lielākais akcionārs  AST šī gada martā izsludināja konkursu uz četru padomes locekļu amatiem. Padomes galvenie uzdevumi ir uzraudzīt Conexus valdes darbību un izvirzīto stratēģisko mērķu izpildi, kā arī pārstāvēt akcionāru intereses.

Padomes sastāvā ir iecelti trīs akcionāra “MM Infrastructure Investments Europe Global Limited” pārstāvji - Tomohido Goto, Ippei Kojima un Jun Matsumoto, un četri AST izvirzītie pārstāvji - Ilze Aleksanroviča, Zane Āboltiņa, Normunds Šuksts un Ilmārs Šņucins.

Tomohido Goto ir ievērojama pieredze dabas resursu un transporta infrastruktūru jautājumos. 2001. gadā kļuvis par “Marubeni Corporation” ģenerāldirektoru smagās tehnikas un dabas resursu nodaļā, kam sekoja ģenerāldirektora pienākumi transporta infrastruktūras departamentos Tokijā un Londonā. Kopš 2019. gada Tomohide Goto ir “MM Capital Partners Co., Ltd.” prezidents un izpilddirektors. Conexus padomē Tomohide Goto pildīs padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Ippei Kojima absolvējis maģistrantūru Kornela universitātē Ņujorkā. Savas karjeras gaitas “Marubeni Corporation” uzsācis pirms 15 gadiem kā ģenerālpadomnieka vietnieks juridiskajā daļā, vēlāk ieņēmis enerģētikas infrastruktūras vadītāja amatu Tokijā. Kopš 2018. gada Ippei Kojima ir “Marubeni Europe Plc.” enerģētikas infrastruktūras ģenerāldirektors Londonā.

Jun Matsumoto ir vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas sektorā. Sākotnēji pildījis analītiķa pienākumus uzņēmumā “Marubeni Corporation”, savukārt vēlāk kļuvis par oglekļa dioksīda emisiju kredītu tirgotāju. Tāpat Jun Matsumoto pieredzi guvis, pildot enerģētikas infrastruktūras direktora vietnieka pienākumus Londonā un Tokijā. Kopš 2019. gada ir infrastruktūru fonda “MM Capital Partners Co., Ltd” investīciju direktors Tokijā.

Ilmārs Šņucins kopš 2012. gada ir Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos. Guvis plašu darba pieredzi, strādājot Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamentā un pildot Nodokļu analīzes departamenta direktora pienākumus. Kopš 2018. gada bijis Conexus padomes loceklis, un ir iecelts arī jaunajā padomes sastāvā.

Ilzei Aleksandrovičai ir plaša pieredze vadošos amatos finanšu un transporta nozaru institūcijās. Aleksandroviča ieņēmusi Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktores amatu, bijusi VAS “Latvijas Pasts” valdes locekle un AS “Air Baltic Corporation” padomes locekle. Līdz 2020. gada martam vairāk nekā 7 gadus bijusi Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietniece, gūstot plašu pieredzi darbā ar Eiropas Savienības institūcijām un līdzdarbojoties Eiropas Komisijas darba grupās. Kopš 2012. gada ir VAS “Latvijas Gaisa satiksme” valdes locekle.

Zane Āboliņa ir juriste ar specializāciju enerģētikas un dzelzceļa transporta nozarēs. Savu vairāk nekā desmit gadu ilgo darba pieredzi Āboliņa guvusi gan Ekonomikas ministrijā, strādājot enerģētikas un Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamentos, gan vadot Dzelzceļa transporta nodaļu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tāpat viņa pildījusi administrācijas direktora vietnieces pienākumus Valsts dzelzceļa administrācijā. Kopš 2017. gada Zane Āboliņa ir Regulācijas lietu daļas vadītāja AS “Augstsprieguma tīkls”.

Normundam Šukstam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze ekonomikas un finanšu nozarēs, kā arī un vadībā. Pildījis AS IPS “Hipo Fondi” valdes priekšsēdētāja pienākumus, bijis VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Finanšu vadības departamenta vadītājs. Kopš 2013. gada Šuksts sešus gadus pildījis AS AIF “Hipo Fondi aktīvu pārvalde” valdes priekšsēdētāja pienākumus, kur viņa pārraudzībā bija fondu/aktīvu un ieguldījumu uzņēmumu pārvalde, sabiedrības darbības atbilstība un attiecības ar investoriem.

Atpakaļ