Gāzes pārsūknēšanas agregāta modernizāciju Inčukalna krātuvē veiks “GasOil Technology a.s.”

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) uzdevumā tiesības veikt projektēšanas darbus jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) par 975 000 eiro ieguvis uzņēmums “GasOil Technology a.s.”

Slovākijas uzņēmuma “GasOil Technology a.s.” piedāvājums četru pretendentu konkurencē atklāta konkursa rezultātā atzīts par atbilstošāko jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Paredzēts, ka 795  000 eiro tiks novirzīti būvprojekta izstrādei, savukārt 180 000 eiro  - autoruzraudzības darbiem. 

Projekta mērķis ir līdz 2024. gada decembrim uzstādīt jaunu gāzes pārsūknēšanas agregātu Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru cehā Nr.1, lai nodrošinātu kompresijas gāzes ieguvi ar jaudu 12-15 milj.m3/24h un iesūknēšanu ar jaudu 4-6 milj. m3/24h, kā arī lai mazinātu gāzes krātuves izņemšanas jaudas atkarību no gāzes daudzuma krātuvē.

Informē Inčukalna PGK vadītājs Rinalds Dimiņš: “Šobrīd Inčukalna PGK turpinās septiņu gadu krātuves modernizācijas projekts, kas būtiski uzlabos dabasgāzes piegādes drošību, palielinās krātuves darbības jaudu, kā arī sekmēs tās integrāciju starptautiskajā enerģētikas tirgū. Enerģētikas infrastruktūras projektos svarīga ir nozares profesionāļu piesaiste, tāpēc esmu gandarīts, ka mums ir izdevies ne tikai radīt interesi par objektu, bet arī veiksmīgi piesaistīt sadarbības partneri, lai veiktu šo kārtējo attīstības posmu.”

2020. gadā jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta modernizācijas projektam ir plānots sagatavot nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā būvprojektu minimālā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kā arī plānots sagatavot tehnisko specifikāciju gāzes pārsūknēšanas agregāta pamata tehnoloģisko iekārtu piegādei.

Projekta realizācija notiek Inčukalna PGK modernizācijas projekta ietvaros, kas paredz krātuvē ieguldīt 88 miljonu eiro investīcijas. Inčukalna PGK modernizācijas un attīstības projektam no Eiropas Savienības (ES) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas (CEF) saņemts līdzfinansējums 50% apmērā, un tas ir viens no lielākajiem Eiropas kopīgu interešu projektiem, kas tiek īstenots Latvijā.

Atpakaļ