Conexus veic pirmos soļus, lai Latvijā ieviestu gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmu

Lai nodrošinātu Enerģētikas likumā noteiktās prasības par gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanu Latvijā, ko pārvaldīs vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), uzņēmums ieguvis biedra statusu Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācijā Association of Issuing Bodies (AIB).

AIB ir Eiropas vadošā organizācija, kas nodrošina enerģijas izcelsmes apliecinājumu starptautisko apriti un vienotus standartus, kas nostiprināti Eiropas Enerģijas sertifikācijas sistēmā.  Biedra statusa iegūšana ir svarīgs priekšnoteikums AIB Gāzes shēmas biedra statusa iegūšanai, kas Conexus ļaus ieviest starptautiski atzītu gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmu Latvijā.

Sadarbībā arī organizāciju pakāpeniski paredzēts veikt vairākas procedūras, lai izstrādātu izcelsmes apliecinājumu kārtību un pēc elektroniskā reģistra iegādes, nodrošinātu tā pievienošanu AIB centrālajai datu platformai, tādējādi nākotnē nodrošinot iespēju veikt izcelsmes apliecinājumu eksportu un importu arī ar citām AIB biedru valstīm. Arī Somijas, Igaunijas un Lietuvas gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes ir ieguvušas AIB biedru statusu.

Saeima šī gada jūlijā atbalstīja grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz izveidot izcelsmes apliecinājumu izsniegšanas, aprites un kontroles sistēmu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtai gāzei. Šāda izcelsmes apliecinājumu sistēma jau pastāv no atjaunojamajiem energoresursiem ražotai elektroenerģijai, taču līdz 2023. gada 1. jūlijam to paredzēts ieviest arī gāzei. Grozījumi paredz, ka gāzes izcelsmes apliecinājumus izsniegs un pārvaldīs Conexus, nodrošinot arī elektroniskā reģistra, kurā tiks reģistrēti, uzglabāti un apstrādāti dati saistībā ar gāzes izcelsmes apliecinājumiem, izveidi, uzraudzību un uzturēšanu.

Šāda sistēma ir vajadzīga, lai enerģijas patērētājiem vai galalietotājiem pierādītu, ka gāze ir saražota no atjaunojamajiem energoresursiem un izsekotu tās apritei. Izcelsmes apliecinājumus varēs pieprasīt un saņemt gan par gāzes sistēmā ievadīto no atjaunojamajiem energoresursiem iegūto gāzi, gan arī par gāzi, kas tiek saražota, tirgota un izmantota ārpus sistēmas.

Kā norāda Conexus, sistēmas lietotāji ir aicināti sekot līdzi uzņēmuma mājas lapā publicētajai informācijai par sistēmas izveides progresu, kā arī sistēmas lietotāji tiks iesaistīti konsultācijā par aprites kārtību.

Atpakaļ