Conexus uzsāk sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti jaunu mācību programmu izveidē

Lai veicinātu gāzes nozares attīstību un specifisko zināšanu apguvi, kā arī studentu iesaisti zinātniskajā darbībā par gāzes industrijas tematiem, vienotais dabasgāzes un pārvades sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) noslēgusi sadarbības līgumu par vairāku mācību programmu izstrādi un ieviešanu universitātē. Paredzēts, ka Conexus kopējās investīcijas mācību satura izveidē un apmācību īstenošanā 3 gadu laikā sasniegs aptuveni 155 tūkstošus eiro.

Sadarbības ietvaros kopā ar RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedru tiks izstrādāti 2 studiju kursi studentiem un 3 apmācību programmas Conexus darbiniekiem mūžizglītības programmas ietvaros. Šobrīd norit aktīvs darbs pie mācību programmu izstrādes, lai jau šajā rudenī, uzsākot jauno 2020./2021. mācību gadu, studiju kursi un mācības mūžizglītības programmā būtu pieejamas. 

Conexus valdes priekšsēdētājs Jānis Eisaks: “Gāzes apgādes nozare ir ļoti specifiska un pieprasa īpašu zināšanu bāzi gan mūsu uzņēmuma, gan visas nozares vajadzībām. Esmu patiesi gandarīts par noslēgto sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, jo kopīgiem spēkiem, izstrādājot jaunus mācību kursus specializētajās izglītības programmās, mēs spēsim pacelt specializēto zināšanu apguvi jaunā līmenī un stiprināt to kvalitāti, lai jaunos speciālistus sagatavotu atbilstoši darba tirgum. Ņemot vērā, ka nozare nemitīgi mainās un attīstās, izstrādātās mūžizglītības apmācību programmas ļaus arī mūsu darbiniekiem vēl plašāk pilnveidot savas esošās kompetences. Īpaši vēlos uzteikt mūsu darbinieku uzņēmību šīs sadarbības īstenošanā, kas jau drīzumā rezultēsies taustāmā iznākumā.”

Studentiem tiks izstrādāti 2 mācību kursi par gāzapgādes nozares specifiku – “Gāzes un naftas pārvades sistēmas” un “Pazemes gāzes krātuves”. Savukārt mūžizglītības programmas ietvaros tiks izstrādātas un nodrošinātas Conexus darbinieku apmācības trīs dažādās programmās, lai stiprinātu to kompetences un līdz šim iegūtās zināšanas. Šīs programmas nodrošinās Conexus darbinieku apmācību saskaņā ar Latvijas valsts standarta 364:2011 "Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts" prasībām.

Gan studiju kursu, gan mūžizglītības mācību programmu ietvaros RTU pārziņā būs 3 teorētisko mācību moduļu izstrāde un nodrošināšana, savukārt Conexus, piesaistot savus un citus nozares speciālistus, izstrādās un sagatavos 15 specifiskos mācību moduļus, kā arī veiks to apmācību  studiju ietvaros. Specifiskie mācību moduļi paredz aptvert tādus tematus kā gāzes cauruļvadi, gāzes mērīšanas staciju un iekārtu darbības specifika, aizsardzība un drošība enerģētikas kompānijā, pazemes gāzes krātuvju ģeoloģija, vienotais dabasgāzes tirgus un tā darbības principi, Eiropas dekarbonizācijas jautājumi un citus.

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedras vadītājs Anatolijs Borodinecs:  “Mācību programmu realizācija sadarbībā ar nozares vadošajiem uzņēmumiem nodrošina iespēju nepārtraukti atjaunot mācību saturu ar aktuālu informāciju un studentu pieeju vismodernākajām tehnoloģijām. Sadarbībā ar AS „Conexus Baltic Grid” tiks paplašināts katedras piedāvāto priekšmetu klāsts, aptverot tādas nozares aktuālās sfēras kā pazemes gāzes krātuves un gāzes un naftas pārvades sistēmas .”

Noslēgtā sadarbība ilgs trīs gadus, un tā paredz mācību programmu izveidi un īstenošanu līdz 2022. gada beigām ar iespēju sadarbību turpināt arī pēc tam. Pusēm vienojoties, nākotnē var tikt veidotas arī jaunas mācību programmas atbilstoši mācību satura vajadzībām.

 

 

Atpakaļ