Conexus turpinās rīkot atkārtotas izsoles dabasgāzes rezervēm

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) informē, ka par 3,7% samazināsies maksa par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei, sasniedzot 1,9296946 €/MWh. Vienlaikus Conexus norāda, ka šogad tiks turpinātas papildus izsoles par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē enerģētiskās krīzes gadījumam, jo, ņemot vērā augstās dabasgāzes cenas un zemāku interesi no tirgus dalībniekiem, nepieciešamais garantētais apjoms vēl nav sasniegts.

Jaunais tarifs par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju vajadzībām stāsies spēkā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim, tādējādi līdz ar dabasgāzes izmaksu pieaugumu tiks nodrošināts neliels cenu samazinājums gala lietotājiem. Tarifa lielums ir cieši saistīts ar izsoļu izmaksām un tas katru gadu atbilstoši tiek pārrēķināts.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” Conexus ir jānodrošina, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek uzglabātas 3 160 000 megavatstundu (MWh) aktīvās dabasgāzes no izņemšanas sezonas sākuma līdz 2022. gada 1. martam. Līdz 2021. gada augusta beigām notikušajās izsolēs apstiprināto piedāvājumu kopējais apjoms bija 2 350 000 megavatstundas (MWh). Līdz ar to papildus izsoles notiks par kopējo apjomu 810 000 megavatstundas (MWh), Conexus informējot dabasgāzes tirgus dalībniekus. Jāuzsver, ka no nepieciešamā dabasgāzes daudzuma 3 160 000 MWh apjomā pašlaik ir nodrošināti 2 350 000 MWh jeb 74%.

“Visā Eiropā šogad ir pieaugušas dabasgāzes cenas, un šobrīd pieprasījums pēc dabasgāzes ir lielāks, nekā piedāvājums. Papildus lielāks cenu pieaugums ir tieši šī gada rudens un ziemas mēnešiem, tāpēc likumsakarīgi ir samazinājusies tirgus dalībnieku interese par izsolēm dabasgāzes uzglabāšanai krātuvē, lai nodrošinātu enerģētiskās krīzes rezerves, jo tas ikvienam tirgotājam šogad palielina finanšu risku. Tomēr izsoļu turpināšana ļaus mums gan palielināt šo garantēto rezervju apjomu, gan tirgotājiem izmantot mainīgos tirgus apstākļus,” informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Atpakaļ