Conexus tiesai lūdz atcelt SPRK patvaļīgi pieņemto lēmumu par izmaiņām kapitāla atdeves likmē

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) vērsies Administratīvajā apgabaltiesā, apstrīdot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK vai Regulators) pieņemto kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku no 2021. gada 1.janvāra, kas ir pieņemta sasteigti un kļūdaini. No SPRK puses iesaistīto pušu argumentācijai jaunās metodikas izstrādes laikā tika atvēlētas vien divas darba dienas, kā rezultātā pastāv risks, ka dabasgāzes infrastruktūras turpmākā attīstība, tirgus konkurence un stabilitāte var tikt būtiski apdraudēta.

“Strauji mainītā kapitāla atdeves likme ir negatīvs signāls ne tikai uzņēmuma akcionāriem, bet arī jebkuram investoram, kurš plāno ieguldīt līdzekļus Latvijas ekonomikā”, norāda Jānis Eisaks, Conexus valdes priekšsēdētājs.

Lai arī Eiropas un nacionālā līmenī noteikts, ka ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu gāzes tirgus attīstību un funkcionēšanu, lai tādējādi investoriem būtu pietiekams stimuls veikt nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūrā, Regulatora pieņemtais lēmums par kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas izmaiņām šo uzstādījumu pārvērš par tukšu solījumu.

Turpina Jānis Eisaks: “Diemžēl tā vietā, lai veicinātu ieguldījumus gāzes infrastruktūras attīstībā, notiek pretējas darbības, apdraudot tirgus stabilitāti. Strauji samazinot kapitāla atdeves likmi, kā rezultātā uzņēmuma peļņa samazināsies par apmēram 3 miljoniem eiro, ilgtermiņā  var ietekmēt visas Latvijas dabasgāzes infrastruktūras ilgtspēju un valsts klimata mērķu sasniegšanu, jo tās uzturēšana un attīstība prasa līdzekļus.”

Conexus norāda, ka SPRK jaunās likmes aprēķināšanas kārtībā ir balstījies uz patvaļīgiem pieņēmumiem par Conexus komercdarbību un tās rādītājiem. Piemēram, Regulators atsaucas uz salīdzinošo novērtēšanu jeb Eiropas vidējo rādītāju aprēķināšanu beta koeficientam un tirgus riska piemaksai, tomēr izmantotie Eiropas Enerģētikas regulatora padomes pētījumi nav uzskatāmi par salīdzinošo novērtēšanu, jo tajos nav iekļauti dati par dabasgāzes uzglabāšanu, kas ir daļa no Conexus pamatdarbības.

Turklāt SPRK nav pamatojis, kuru valstu prakse ir atzīta par pielīdzināmām Latvijas situācijai, vēl jo vairāk tādēļ, ka Latvijas tirgus ir viens no mazākajiem Eiropas Savienības tirgiem, savukārt citviet kapitāla atdeves likmes ir lielākas, tādējādi Latvijas dabasgāzes infrastruktūrai radot nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus starptautiskā mērogā. Regulatora uzdevums bija ņemt vērā valsts specifiskos rādītājus un, izmantojot citu valstu tirgus risku piemaksas likmes, vispirms bija jāizlīdzina un tad jāpielāgo Latvijas tirgum atbilstīgajiem rādītājiem.

Tikmēr Satversmes 105. pants garantē ikvienam Latvijas piederīgajam tiesības uz īpašumu, kas Conexus ieskatā ar Regulatora jauno metodiku ir pārkāptas. Respektīvi, ir ierobežota dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu tarifu rentabilitāte.

Atpakaļ