Conexus tiesā apstrīd regulatora lēmumu, kas pārkāpj akcionāru tiesības

Administratīvā apgabaltiesa pieņēmusi AS "Conexus Baltic Grid", vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora, iesniegto pieteikumu, lūdzot atcelt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumā par operatora sertificēšanu izvirzītās prasības akcionāriem, kuras juridiski AS "Conexus Baltic Grid", nepārkāpjot akcionāru tiesības, nevar izpildīt. 

AS "Conexus Baltic Grid" vērš uzmanību, ka lēmumā ietvertie regulatora noteiktie nosacījumi ir pēc būtības adresēti akcionāriem un AS "Conexus Baltic Grid" kā komercsabiedrība nevar tiesiski ietekmēt akcionāra rīcību. AS “Conexus Balic Grid” uzsver, ka iejaukšanās akcionāru lēmumos būtu bīstams signāls, kas radītu virkni tālāko tiesvedību un finansiālos zaudējumus pašai komercsabiedrībai.

Tāpēc, lai novērstu risku, ka SPRK piemēro soda naudu par sertificēšanas prasību neievērošanu, AS “Conexus Blatic Grid” kā vienīgo iespēju redz vēršanos tiesā. AS “Conexus Blatic Grid” tiesu lūdz pieaicināt arī akcionārus kā trešo pusi, ņemot vērā, ka lēmums skar viņu tiesības un tiesiskās intereses.

AS “Conexus Blatic Grid” uzņēmuma struktūra ir veidota tā, ka uzņēmuma stratēģiskos lēmumus pieņem padome, savukārt, operatīvie lēmumi ir valdes pārziņā.

Atpakaļ