Conexus: Šogad Eiropas nozīmes projektos plānots investēt vairāk nekā 16 miljonus eiro

Neraugoties uz pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) saskaņā ar 2018.-2025.gada attīstības projektu grafiku, šogad aktīvi turpina Eiropas kopējās nozīmes projektu īstenošanu - Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizācijas projektu un Latvijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma jaudas palielināšanas projektu (ELLI). No kopējām abu projektu investīcijām, kas mērāmas 93,5 miljonu apmērā, Conexus šogad plāno investēt 16,37 miljonus eiro, kas galvenokārt paredzēti infrastruktūru modernizācijas apakšprojektiem.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projektu ir plānots īstenot līdz 2025. gada decembrim, un tā rezultātā tiks modernizēta Inčukalna pazemes gāzes krātuves virszemes infrastruktūra, gāzes urbumu atjaunošana un esošās gāzes infrastruktūras pilnveide, uzlabojot krātuves tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš: Esmu gandarīts, ka tik tehniski sarežģītus projektu kā šis mēs spējam īstenot atbilstoši plānotajam, neskatoties uz to, ka pandēmijas ietekmē mūsu darba plānošanā, procesu vadībā ar starptautiskajiem partneriem un piegādātājiem ir savi izaicinājumi. Jau šobrīd krātuves ikdienas darbībā redzam, cik nozīmīgu ieguvumu iepriekšējo gadu laikā īstenotie krātuves modernizācijas apakšprojekti ir devuši, lai pietuvotos soli tuvāk vienas no modernākās krātuves izveidei Eiropā, tāpēc neskatoties uz ārējiem šķēršļiem, ir būtiski turpināt uzņemto attīstības kursu.”

R. Dimiņš norāda, ka šogad centrālie uzdevumi būs turpināt gāzes savākšanas punkta (GSP) Nr.3 pārbūves projektu, tāpat tiks veikta gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācija krātuves kompresoru cehā Nr. 2, kā arī turpināsies darbs pie 27 urbumu atjaunošanas, kas kopumā ilgs līdz 2024. gadam.

Šogad krātuves modernizācijas apakšprojektu īstenošanā ir paredzēts investēt 14,9 miljonus eiro , kur gāzes urbumu atjaunošanai plānots investēt 5,3 miljonus eiro, gāzes pārsūknēšanas agregāta Nr.3 modernizācijai kompresoru cehā Nr.2 - 3,7 miljonus eiro, savukārt jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai – 3 miljonus eiro un gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanas ietvaros – 2,9 miljonus eiro.

Savukārt Latvijas - Lietuvas starpsavienojuma (ELLI) uzlabošanā līdz 2023. gada beigām Conexus kopā ar Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru “Amber Grid” īsteno projektu ar mērķi palielināt pārvades jaudu abos virzienos aptuveni divas reizes, lai apmierinātu reģionālo gāzes tirgus pieprasījumu un garantētu gāzes piegādes drošību starpvalstu savienojumos, kā arī nodrošinātu pietiekamu jaudu dabasgāzes plūsmām visā Baltijas dabasgāzes sistēmā.

Būtiski, ka līdz šim ir paveikti vairāki projekta posmi, un no 17 apakšprojektiem, kas Latvijai ir jāveic, 5 jau ir īstenoti, apgūstot investīcijas 1,42 miljonu eiro apmērā.

Šogad projekta īstenošanā plānots ieguldīt 1,47 miljonus eiro, tai skaitā noslēgt vēl 4 apakšprojektus. Apakšprojektos iekļausies pārvades gāzesvada diagnostika, apsekojot zemūdens pārvades gāzesvada pāreju pāri Daugavai un gāzesvada atzaru uz gāzes regulēšanas staciju Vangaži, tās laikā veicot nepieciešamos diagnostikas darbus; pārvades gāzesvada Vireši-Tallina pieslēgšanās mezgla pārbūve, pārvades gāzesvada Rīga-Paņeveža pieslēgšanas mezgla pie pārvades gāzesvada Rīga-Inčukalna PGK II līnijas pārbūve, kā arī pārvades gāzesvada Rīga-Inčukalna PGK posmu nomaiņa pie gāzes regulēšanas stacijas “Rīga-1”.

Turpina Ivars Cibuļskis, Conexus Gāzes pārvades vadītājs: “Šogad darbi pie ELLI projekta turpinās ar tik par lielu intensitāti kā pērn, lai projekta ieviešana noritētu pēc plāna. Lai arī veiksmīgi esam adaptējušies jaunajiem darba apstākļiem, kurus izdodas īstenot pateicoties komandas profesionalitātei, atbildībai un elastībai, pastāv zināmi izaicinājumi. Neskatoties uz to, mūsu prioritārais mērķis ir turpināt plānveidā īstenot atlikušo apakšprojektu virzību, šogad noslēdzot piecus no tiem,  vienlaikus turpinot darbu vēl astoņos apakšprojektos.”

Projekta kopējās izmaksas noteiktas 9,77 miljonu eiro apmērā, no tiem Conexus projekta izmaksas noteiktas 5,50 miljonu eiro, bet Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram “Amber Grid” – 4,27 miljonu eiro apmērā, savukārt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums noteikts 50% apmērā.

Atpakaļ