Conexus sadarbībā ar kaimiņvalstu operatoriem izveido ūdeņraža koordinācijas grupu un izstrādā pētījumu ūdeņraža ievadei gāzes infrastruktūrā

AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus) Eiropas Zaļā kursa ietvaros ir spēris nozīmīgu soli ūdeņraža tehnoloģijas integrācijas izpētei pašreizējā gāzes infrastruktūrā. Apvienojoties Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas gāzes pārvades sistēmas operatoriem, izveidota Ūdeņraža Baltijas koordinācijas grupa (Hydrogen Baltic Coordination group (H2BCG)), kuras viens no pirmajiem uzdevumiem būs kopīga pētījuma veikšana ūdeņraža ievadīšanai un transportēšanai esošajā gāzes pārvades sistēmā.

Izveidotās darba grupas ietvaros, kuru veido četru valstu gāzes pārvades sistēmas operatori - Conexus Baltic Grid (Latvija), Elering AS (Igaunija), Amber Grid (Lietuva) un Gasgrid Finland (Somija), ir tapusi vienošanās par kopīgiem principiem ilgtspējīgu gāzu attīstībā un tiks veikts kopīgs pētījums, lai noskaidrotu un novērtētu Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas gāzes pārvades sistēmu tehniskās iespējas tajās ievadīt un transportēt ūdeņradi, kā arī identificētu tam nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus un aplēstu ar tiem saistīto investīciju apmērus.

Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Virzība uz dekarbonizāciju ir viena no Conexus augsta līmeņa prioritātēm, tāpēc apvienojot zināšanas un resursus ar kaimiņvalstu operatoriem, esam vienu soli tuvāk ilgtspējīga, klimatneitrāla risinājuma izveidei reģionā. Pētījums kalpos par būtisku atskaites punktu, lai sagatavotos gaidāmajai ūdeņraža tirgus ekspansijai reģionā un Eiropā, kas var radīt nepieciešamību transportēt ūdeņradi, izmantojot esošo gāzes infrastruktūru.

Vienlaikus viņš norāda, ka ikviens projekts, kas ir vērsts uz kopējās infrastruktūras izmantošanu pēc iespējas efektīvāk, veicinot vides mērķu sasniegšanu un kopējo ekonomikas izaugsmi, ir atbalstāms, un Conexus ir atvērts dažādām enerģijas zaļināšanas iespējām, tostarp atjaunojamo gāzu kā biometāna un ūdeņraža ievadīšanai gāzapgādes sistēmā.

Atpakaļ