Conexus sācis publisko konsultāciju par vairākiem ar Inčukalna PGK darbību saistītiem dokumentiem

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” publiskajai konsultācijai ir sagatavojis izmaiņas Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) lietošanas noteikumos, izstrādājis ilgtermiņa krātuves jaudas un iesūknēšanas jaudas prioritātes izsoļu nolikumu projektus, tajā skaitā noteikumu projektu izsolei par dabasgāzes daudzuma un pieejamības nodrošināšanu krātuvē.

Svarīgākās izmaiņas krātuves lietošanas noteikumos skar krātuves jaudas produktu izmantošanas kārtību, kā arī tiek ieviesti jauni krātuves jaudas produkti.

Tāpat ir mainīts krātuves pārslodzes jeb sastrēgumu vadības princips, kas visbiežāk aktualizējas dabasgāzes iesūknēšanas sezonā augsta pieprasījuma apstākļos. Turpmāk dabasgāzes iesūknēšana tiks organizēta rindas kārtībā, tādējādi nodrošinot plānoto plūsmu stabilitāti. Jaunajos noteikumos ir ieviesti arī ierobežojumi un nosacījumi nomināciju iesniegšanai un krājumu pārvietošanai starp lietotāju produktiem. Ir iestrādāti nosacījumi un ierobežojumi piešķīrumu labojumu veikšanai krātuvē. Savukārt attiecībā uz Inčukalna PGK darbību ir mainīta krātuves ciklā uzglabājamā dabasgāzes daudzuma noteikšanas un prognozes kārtība, tostarp precizēti principi iesūknēšanas un izņemšanas sezonu sākuma un beigu datumu noteikšanai.

AS “Conexus Baltic Grid” ir izstrādājusi izsoles nolikuma projektu, kurš paredz kārtību, kādā rezervējama un piešķirama krātuves jauda ilgtermiņa produkta ietvaros.

Lai nodrošinātu pārredzamu jaudas sadales mehānismu piemērošanu attiecībā uz dabasgāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK, AS “Conexus Baltic Grid” ir izstrādājusi izsoles nolikumu, kurš paredz iesūknēšanas jaudas prioritātes piešķiršanu. Izmaiņas ir nepieciešamas, lai regulētu jaudu rezervācijas kārtību augsta pieprasījuma apstākļos dabasgāzes iesūknēšanas sezonā.

Vienlaikus ir izstrādāts noteikumu projekts izsolei par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2020.-2021. gadā atbilstoši 2011. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” 12.1 punktā noteiktajam.

Šobrīd sākta publiskā konsultācija par visiem izstrādātajiem dokumentiem: “Inčukalna PGK lietošanas noteikumu projekts”, “Divu gadu grupētās jaudas produkta izsoles nolikuma projekts”, “Izsoles par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2020. – 2021. gadā noteikumu projekts”; “Iesūknēšanas jaudas prioritātes produkta izsoles nolikuma projekts”. Tie ir publicēti AS “Conexus Baltic Grid” mājas lapā.  Pēc publiskās konsultācijas ietvaros saņemto priekšlikumu un komentāru saņemšanas par AS “Conexus Baltic Grid” izstrādātajiem dokumentiem un to precizēšanas, dokumentus ir paredzēts iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Atpakaļ