Conexus rīko atklātu konkursu Inčukalna pazemes gāzes krātuves tehnoloģiskās uzraudzības nodrošināšanai

Vienotais dabasgāzes un pārvades operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) rīko atklātu konkursu par Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) tehnoloģiskās uzraudzības nodrošināšanu 2020.-2022. gada periodam.

Tehnoloģiskās uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanā ietilpst tādi uzdevumi kā Inčukalna PGK iesūknēšanas un ieguves maksimālo jaudu prognožu aprēķinu veikšana GW/dienā un m3/dienā, krātuves darbības rezultātu analīze, kā arī gāzes dinamiskā, ģeoloģiski tehnoloģiskā 3D modeļa uzturēšana.

Atklātais konkurss tiek organizēts saskaņā ar Conexus iepirkumu organizēšanas kārtību un tajā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kas reģistrēta jebkurā valstī un atbilst noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem. Paredzēts, ka tehnoloģiskās uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana tiks uzsākta 2020. gada 1.jūlijā un ilgs līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Ieinteresētajiem pretendentiem piedāvājums ir jāiesniedz AS "Conexus Baltic Grid" Rīgā, Stigu ielā 14 līdz 2020. gada 28. maija plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika). Ar atklāta konkursa noteikumiem angļu valodā var iepazīties šeit.

Atpakaļ