Conexus: Latvija ir izpildījusi jaunās Eiropas regulas prasības

AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) informē, ka Latvija jau ir izpildījusi Eiropas Savienības (ES) Gāzes uzglabāšanas regulas prasības, kas paredz Latvijai pienākumu līdz novembrim uzpildīt gāzes krātuvi līdz 35% no valsts patēriņa.

Lai izpildītu Gāzes uzglabāšanas regulas prasības, Latvijai krātuvē ir jānoglabā 35% no pēdējo piecu gadu vidējā patēriņa, kas pēc Conexus aprēķiniem veido 4.46 TWh, jo pēdējo piecu gadu vidējais Latvijas patēriņš bijis 12.74 TWh.

Uz 2022. gada 30. jūniju kopējie Inčukalna pazemes gāzes krātuves krājumi sasniedz 9.71 TWh, bet Latvijā reģistrētu lietotāju krājumi - 4.85 TWh, kas ir 50% no kopējiem krātuvē esošajiem dabasgāzes krājumiem.

AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Pieņemtais regulējums stiprinās ES gāzes piegādes drošību, ņemot vērā gaidāmo un turpmākās ziemas. ES Gāzes uzglabāšanas regula noteic, ka Eiropas gāzes rezerves līdz ziemai ir jāuzpilda un to pārvaldība jāaizsargā pret ārēju iejaukšanos. No šādas perspektīvas raugoties, esošais krātuvē iesūknētās dabasgāzes apjoms jāvērtē kā ļoti labs, jo ir aizpildīti jau 40% no 2022./2023. gada iesūknēšanas sezonas jaudām.”

Atpakaļ