“Conexus” krātuves tehniskās jaudas palielināšanai ieguldīs vairāk nekā 21 miljonu eiro

Turpinot Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizāciju Eiropas kopējās nozīmes investīciju projekta ietvaros, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) uzstādīs jaunu gāzes pārsūknēšanas agregātu krātuves tehniskās jaudas palielināšanai, tajā ieguldot 21.6 miljonus eiro. Tiesības piegādāt iekārtu kompleksu atklāta konkursa rezultātā ieguva “Solar Turbines Europe SA” no Beļģijas.  

Šī gada martā Conexus izsludinātais iepirkums paredz, ka tā uzvarētājs nodrošinās gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa piegādi Inčukalna PGK kompresoru cehā, kā arī veiks gāzes pārsūknēšanas agregāta komplekta ražošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi, jaunās iekārtas uzstādīšanu, palaišanu, nodošanas ekspluatācijā uzraudzīšanu un darbinieku apmācības.

“Pateicoties dalībai Eiropas projektos, turpinās Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācija, lai ilgtermiņā stiprinātu dabasgāzes infrastruktūras drošību un veiktspēju. Šogad pilnībā tiks pabeigta trīs gāzes pārsūknēšanas kompresoru modernizācija, būtiski uzlabojot krātuves darbību. Vienlaikus ar pārsūknēšanas jaudas palielināšanu gāzes pārsūknēšanas agregātiem, modernizācija ļauj samazināt atmosfērā nonākošo izmešu apjomu, kā arī samazināt degvielas gāzes patēriņu,” norāda Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš.

Iepirkums tika īstenots Inčukalna PGK modernizācijas projekta ietvaros. Conexus īsteno Eiropas kopējās nozīmes projektu jau kopš 2019.gada, lai stiprinātu Inčukalna PGK nozīmi kā modernai un kritiski svarīgai dabasgāzes infrastruktūrai ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas un Somijas reģionā. Kopējais projekta finansējums ir 88 milj. eiro, no kuriem 50% ir Eiropas līdzfinansējums.

Eiropas Savienības projekti tiek īstenoti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ