Conexus kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms pērn pieaudzis par 10%, sasniedzot 37.4 TWh

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms pērn sasniedzis 37.4 TWh, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir pieaudzis par 10%. Vienlaikus pērn Conexus ieguldījis vienas no lielākajām investīcijām dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas modernizācijā pēdējo gadu laikā, tām sasniedzot 21,9 miljonus eiro.

Kā liecina Conexus nerevidētie finanšu pārskati par 2020.gadu, pozitīvu ietekmi gan dabasgāzes pārvades, gan uzglabāšanas segmentos ir veicinājis vienotais dabasgāzes tirgus, kurā apvienojas Latvija, Igaunija un Somija, un kam šogad apritējis gads kopš darbības uzsākšanas. Rezultātā, salīdzinot ar 2019. gadu, pērn par 16% ir pieauguši krātuves rezervācijai pieteiktie apjomi (21.5 TWh), būtiski pārsniedzot 2020./2021. gadam piedāvāto pieejamo jaudu apjomu. Vienlaikus salīdzinot ar 2019. gadu par 10% ir audzis arī kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms.

2020. gadā Conexus apgrozījums sasniedzis 53,9 miljonus eiro, sabiedrība darbojusies ar peļņu 13,1 miljona eiro apmērā, savukārt EBITDA sasniedza 30 miljonus eiro. Kā norāda Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss, lai gan pērn uzņēmuma apgrozījums ir nedaudz samazinājies, ko ietekmējuši vairāki faktori, tostarp ziemai neraksturīgi siltie laikapstākļi, svarīgākais uzņēmuma stabilitātes rādītājs ir tieši pārvadītās un uzglabātās dabasgāzes apjoms.

U.Bariss uzsver, ka 2020. gads, līdzās vienotā tirgus darbības uzsākšanai, aizritēja, īstenojot vairākus nozīmīgus un līdz šim nebijušus projektus pārvades un uzglabāšanas segmentos. Turpina U.Bariss: “Conexus galvenais uzdevums ir drošas, modernas un pieejamas infrastruktūras uzturēšana. Tāpēc aizvadītajā gadā esam veiksmīgi turpinājuši virzīt Eiropas kopējas nozīmes projektu īstenošanu, kuru rezultātā tiks būtiski uzlabota un stiprināta pārvades un krātuves darbība un drošība, sniedzot ieguvumu vietējā un starptautiskā mērogā. Viennozīmīgi vienotā dabasgāzes tirgus pozitīvie rezultāti ir demonstrējuši nepieciešamību turpināt iesākto attīstības kursu šajā jomā un to virzīt jaunā līmenī, kas ir viens no mūsu mērķiem šogad.”

Vienlaikus U. Bariss norāda, ka, neskatoties uz pandēmijas nestajiem izaicinājumiem un ierobežojumiem, Conexus ir nodrošinājis drošu un nepārtrauktu pārvades sistēmas un krātuves darbību.

Investīcijas krātuves un pārvades modernizācijā pērn sasniegušas 21,9 miljonus eiro

2020. gadā īstenoti nozīmīgi projekti dabasgāzes pārvades segmentā, tam novirzot investīcijas 8,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,7 miljonu eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākais investīciju apjoms tika novirzīts Latvijas - Lietuvas starpsavienojuma jaudas palielināšanas (ELLI) apakšprojektos, pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga remontdarbos un gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Sloka pārbūvē.

Pērn ar vēl lielāku intensitāti tika turpināti modernizācijas darbi dabasgāzes uzglabāšanas segmentā, tam novirzot investīcijas 13,1 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,6 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Investīcijas galvenokārt ietvēra Inčukalna PGK modernizācijas projekta apakšprojektu īstenošanu, kā rezultātā tiks uzlabota krātuves tehniskā infrastruktūra un aprīkojuma darbības drošums.

Atpakaļ