Conexus izsludina iepirkumu par aprīkojuma iegādi gāzes savākšanas punktam

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldītās Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekta ietvaros izsludinājis iepirkumu par nepieciešamā pamata aprīkojuma iegādi gāzes savākšanas punkta Nr. 3 pārbūvei.

Plānotie darbi ir viens no projektiem vērienīgajā krātuves modernizācijas projektā, kas šobrīd līdz pat 2025.gada nogalei notiek Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Šajā laikā iecerēts veikt arī virszemes iekārtu uzlabošanu, tajā skaitā nojaukt esošo Inčukalna pazemes gāzes krātuves savākšanas punktu Nr.3 (GSP 3) un tā vietā uzbūvēt jaunu. Ja līdz šim GSP 3 bija 30 tehnoloģiskās līnijas, tagad plānota vidēji 34 modernu tehnoloģiju līniju izbūve ar maksimālo darba spiedienu 105 bar.

Šobrīd projekta īstenošanas laikā turpinās darbs pie GSP 3 uzlabošanas būvprojekta izstrādes, ko saskaņā ar šī gada janvārī noslēgto līgumu veic Rīgas SIA "OLIMPS". Sadarbības partneris arī izstrādājis tehnisko specifikāciju nepieciešamajam pamata aprīkojumam, lai veiktu GSP 3 pārbūvi.

"Inčukalna pazemes gāzes krātuvē šobrīd norit viens no lielākajiem modernizācijas projektiem aizvadīto gadu laikā, jo paralēli notiek vairāki kompleksi un tehniski sarežģīti darbi. GSP 3 pārbūve ir vajadzīga, lai nomainītu tehnoloģiski novecojošās iekārtas, palielinātu to caurlaidību, tādējādi krātuvei spējot veiksmīgāk pielāgoties sistēmas lietotāju un tirgus vajadzībām. Tik pat svarīgs mērķis ir veikt gāzes plūsmas attīrīšanai vajadzīgo separatoru uzstādīšanu, tiem plānojot speciālas konstrukcijas ar divām pakāpēm. Pamata aprīkojuma piegāde ir svarīgs procesa posms, tāpēc ceram uz industrijas profesionāļu atsaucību," informē Rinalds Dimiņš, Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs.

Tā kā GSP 3 pārbūves darbi paredzēti divās kārtās, pamata aprīkojuma piegāde ir plānota divās daļās, paredzot, ka pirmās daļas pamata aprīkojuma piegādei jānotiek līdz 2022.gada 30.septembrim, savukārt 2. daļas pamata aprīkojuma piegādei - līdz 2023.gada 1.septembrim.

Ar iepirkuma dokumentāciju iespējams iepazīties Conexus mājas lapā

Atpakaļ